• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

wetboekCURAÇAO – Magali Jacoba, minister van Justitie pleit voor de ontwikkeling van een justitieel jeugdbeleidsplan. Ervaringen opgedaan in diverse conferenties tussen alle eilanden van de Antillen, maar vooral ook de vereisten genoemd in het nieuwe wetboek van strafrecht vormen de basis voor dit nieuwe beleidsplan.

Minister Jacoba heeft na overleg met het korps Politie, het Openbaar Ministerie, de Voogdijraad, het GOG, de reclassering, de Stichting Voogdijinstellingen en de Directie Justitiële Zaken besloten om met ingang van 20 januari een begeleidingscommissie justitieel jeugdbeleidsplan aan te stellen. Deze heeft tot taak om de talrijke bevindingen van de instanties samen te voegen in het beleidsplan.

Ontmanteling
In het kader van de ontmanteling van de Nederlandse Antillen zal de minister dit beleidsplan aanbieden aan de nieuw te vormen landen Curaçao en Sint Maarten om het op basis van hun autonome zienswijzen uit te voeren. Curaçao en Sint Maarten zullen dan ook reeds in de ontwikkelfase nauw betrokken worden bij het opstellen van het justitieel jeugdbeleidsplan.

Begeleidingscommissie
De begeleidingscommissie Justitieel jeugdbeleidsplan  bestaat uit de volgende leden, de heer S.R. Lindo(DJZ), mevrouw M. Cecilia(Reclassering), de heer R. Straker(GOG), mevrouw L. Vicento(OM), mevrouw  I. Johannes-Giskus (Voogdijraad), mevrouw L. Tielen-Martes (adviseur Voogdijzaken), mevrouw J. Lindo-Snijder( Voogdijinstellingen) en de heer R.P. Ellis(KPC). De heer drs. Henri Vijber is door de minister aangewezen als voorzitter. Binnen drie maanden zal de begeleidingscommissie het Justitieel Jeugdbeleidsplan aan de Minister van Justitie presenteren.

www.versgeperst.com