• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – PAR-statenlid Malvina Cecilia vindt dat minister Lia Willems van Pueblo Soberano alle wetten van goed bestuur aan haar laars lapt. “Na bedreiging, chantage en intimidatie van verschillende departementshoofden, heeft Willems precies gedaan wat de PS-leider haar had opgedragen.”

Volgens Cecilia houdt dit in dat “de vaders en moeders weggehaald moeten worden van daar en dat daar vervolgens mensen neer gezet worden die de pasteitjes van de mensen van de PS, MFK en MAN verzekeren. Dit gaat in tegen het advies van de SOAB en zonder te overleggen met de vakbonden.”

Leugens
“Met deze benoeming heeft de PS weer laten zien dat hun gedachtegang gebaseerd is op leugens. In een land waar al acht maanden lang niemand weet in welke richting de regering gaat, is besloten om politieke en niet politieke vrienden te benoemen op posten waar zij tussen de 12.500 en 20.000 gulden per maand gaan verdienen,” vertelt Cecilia.

Boycotten
Volgens Cecilia zijn er verschillende namen genomend die direct gelieerd zijn aan de coalitiepartijen. “Er zitten zelfs een paar ex-leiders van de partijen tussen die geen zetel hebben behaald tijdens de verkiezing van augustus 2010. Zij worden nu beloond voor hun steun aan PS, MFK en MAN toen die in de oppositie alle positieve iniatieven van de PAR boycotten met belastinggelden.”

Duisterheid
Kabinet Schotte heeft een klap in het gezicht gegeven van alle departementshoofden van de regering die jarenlang goed werk hebben gedaan, volgens Cecilia. “Hiermee hebben zij ook laten zien dat zij alle sleutelposten binnen de overheid bezetten om hun duistere praktijken uit te voeren. Tot overmaat van ramp bevordert Willems haar vriendin die in het archief werkt van schaal acht naar schaal elf, wat een illegale daad is.”

10 reacties op “Cecilia oneens met werkwijze Willems”

 1. @Dees
  Sorry maar onder welke steen heb je de afgelopen decenia gelegen? Hoezo halve uitspraken? Je hebt voor de meeste veronderstellingen aangaande het beleid van onze politici geen enkel bewijs nodig. Dat onze minister haar vriendin van schaal 8 naar schaal 11 illegaal heeft bevorderd, geloof ik zonder meer. Geloof je dan zelf dat een archiefmedewerkster binnen no-time obv haar prestaties zo’n flinke salarisverhoging heeft kunnen krijgen? Tenzij zij natuurlijk onderbetaald werd. Maar een archiefmedewerker in schaal 11???

  @ Wimpiri
  Jou reactie op de bericht van Dees is meer dan terecht.

 2. @ Dees, als je iets over het reilen en zeilen van Curaçao wil zeggen moet je je tenminste een beetje in de coleur locale verdiepen.

 3. Eigenlijk snap ik dit persbericht niet. Wiels/PS heeft blijkbaar een opmerking gemaakt over pasteitjes? Maar die opmerking kan ik hier op versgeperst niet vinden. Dus de context van de opmerking die Cecillia daarover maakt, ontgaat me totaal.
  En hoezo is iemand bevorderen van schaal 8 naar 11 illegaal? Leg alsjeblieft uit wat je bedoelt. Ik begin al die halve uitspraken een beetje zat te worden. Als je zegt dat iets illegaal is, wil ik weten waarom. Dus kunnen de heren en dames politici beginnen met dit soort opmerkingen met feiten te onderbouwen? Niet teveel gevraagd toch?

 4. @ macamba, soberano heeft even geen tijd, hij is een protestbrief aan het schrijven naar Chavez, die heeft hem behoorlijk in de z . . k gezet.

 5. De werving en selectie van het topkader is al vanaf de zomer 2010 aan de gang. De 1e ronde leverde een groot aantal zeer geschikte kandidaten op. Veel Antilliaanse kandidaten en een enkele makamba. De voordrachten vonden plaats voor de verkiezingen. De PAR heeft toen de afweging gemaakt om deze voordrachten niet om te zetten in benoemingen. Politiek correct maar bestuurlijk niet handig. Het gevolg was een soort bestuurlijke chaos waar ons dushi Korsou niet mee geholpen was. Ambtenaren die werden herplaatst, directeuren/diensthoofden die de laan uit werden gestuurd, politieke leiders die zich met de bedrijfsvoering gingen bemoeien en uiteindelijk hebben we nu een topkader waar weer vraagtekens bij worden gezet. Het volgende integriteitsschadaal gaat het licht zien. De objectiviteit met betrekking tot de benoemingen is ver te zoeken. Onze minister Lia Willems doet soms uitspraken die absoluut niet de schoonheidsprijs verdienen. Prinses Maxima zou zeggen: “dat is een beetje dom.”

  De PAR is ook een ‘beetje dom’ geweest om een aantal strategische voordrachten niet om te zetten in benoemingen. Een groot aantal andere benoemingen had het toenmalige bestuurscollege over kunnen laten aan de nieuwe regering. Dat had ons Land geholpen en het bed kon vast worden opgemaakt voor de heer Schotte en zijn gevolg. De PAR moet dus wel voorzichtig zijn met vragenstellen aan de regering in casu de minister Lia Willems.

  De PAR realiseert zich waarschijnlijk ook niet dat hun ‘bestuurlijke’ handelswijze met betrekking tot de benoemingen de schoonheidsprijs niet verdient. In ons Land waren ook onpartijdige mensen klaar om een topkader functie te bekleden. In Nederland zaten ook geschikte Antillianen en makambas klaar. Zowel de PAR als de huidige regering hebben de laatste groep kandidaten behoorlijk in de kou laten staan. Weg hoop, weg remigratie en weg vertrouwen. Wil je dan nog terug naar dushi Korsou? Dit hele ‘benoemingengedoe’ doet ons Land Curacao geen goed!

  Tot slot:
  MP Schotte dient de regie te nemen. Geen dikke notities meer maar een 5 puntenplan en het liefst op strategisch niveau. Wat heeft ons Land nu nodig? Goed ingericht onderwijs, goede infrastructuur, goede zorg zowel voor jong als oud, goede kinderopvang en een goed belastingstelsel.

  De laatste tijd denk ik vaak terug aan een gezegde welke mijn opa gebruikt:
  Kaminda mi a mira pos yena, mi a mira e seka! (Waar ik welvaart zag, heb ik armoede zien volgen).

 6. Pipo Je hebt helemaal gelijk ,maar vindt het zo jammer ,we komen zo nooit een stap verder.Wiels heeft te veel puppets.

 7. Ja deze regering heeft een geheel eigen visie van “good governance” namelijk “take care of our own”.

  Zei Wiels niet dat hij nog wat pastechi’s moest uitdelen.

 8. @makamba, Het antwoord dat ze altijd geven is ja maar de PAR heeft dit ook jaren lang gedaan dus nu is het onze beurt.

 9. Willems is de puppet on a string van Wiels.

 10. Mischien heeft de man of vrouw die hier regelmatig reageerd onder de naam soberano wel een mooi antwoord op.vast wel.