• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De Orde van Advocaten Curaçao heeft bezwaren tegen inzage door het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) in cliëntendossiers van advocaten. Dat zei voorzitter Karel Frielink in de lezing  ‘Over advocaten, integriteit, identificatie en ongebruikelijke transacties’.

De lezing werd op dinsdag gehouden tijdens een conferentie op Curaçao georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen. Volgens Frielink brengen de kernwaarden van de advocatuur (waaronder integriteit,deskundigheid en vertrouwelijkheid) met zich mee dat toezicht zelf moet worden ingevuld.

Onafhankelijkheid
“Er dient geen externe toezichthouder te zijn voor advocatuur. Deze tast immers de onafhankelijkheid van de advocatuur ernstig aan. Een advocaat moet zijn cliënt goed bij kunnen staan en zich fel en onbekommerd tegen ieder orgaan van de overheid kunnen keren. Daar hoort geen toezicht bij dat uitgaat van diezelfde overheid”, licht Frielink toe.

Systeem
De Orde van Advocaten Curaçao is volgens Frielink bereid om met het Meldpunt een ander systeem te ontwikkelen. Bij dit systeem heeft de Orde (intern) systeemtoezicht op naleving van de regels inzake ongebruikelijke transacties.

1 reactie op “Kritiek op controle bevoegdheden MOT”

  1. Onafhankelijkheid
    “Er dient geen externe toezichthouder te zijn voor advocatuur. Deze tast immers de onafhankelijkheid van de advocatuur ernstig aan. Een advocaat moet zijn cliënt goed bij kunnen staan en zich fel en onbekommerd tegen ieder orgaan van de overheid kunnen keren. Daar hoort geen toezicht bij dat uitgaat van diezelfde overheid”, licht Frielink toe.

    Indien er externe toezichthouders erbij waren geweest dan zou Hero Brinkman en Ronnie van Raak hun venijn en komentaren niet telkens naar de Antillen toe hebben gericht. Een ieder weet van een paar zaken die niet door vrouwe Justitia zou zijn getolereerd met betrekking tot de witwas. Boeven kunnen jarenlang de gemeenschap bedriegen. Tegenwind(verdediging) versus de Overheid kunnen zij zich altijd tegen hoge honoraria en zodoende de zaken van advocaten vullen. De Overheid (gemeenschapsgelden) moet keer op keer terwille van de hoge onkosten en onderbezetting het onderspit delven. In het Boevendom moet extra controle worden ingebouwd. Bij een nog jonge en groeiende Demokratie behoort extra controle totdat de kronkels zijn rechtgetrokken. Voor Frielink behoren wij als het hem goed uitkomt niet tot de bananen republiek. Hij ziet waarschijnlijk nu ook weer een kleine mannetje die achter hem aanholt.