• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Minister Nasser El Hakim (Economische Ontwikkeling) meldt dat Curaçao Ports Authority (CPA) haar ISO-certificaat opnieuw heeft behaald. “Nu de nieuwe directie de kwaliteitsstandaard op peil heeft binnen CPA, heeft Lloyd’s Register Nederland BV het besluit genomen om CPA/KTK/CPO te hercertificeren.”

Na de externe ISO-audit bij CPA afgelopen februari is foutieve informatie en commentaar verschenen in de media volgens de minister. “Feit is dat de audit een negatief resultaat had omdat de vorige directie geen aandacht had voor de ISO-standaard binnen het bedrijf.”

Audits
De redenen waarom CPA, KTK en CPO niet werden gecertificeerd na de audit in februari, komt volgens Hakim doordat in 2009 niet werd voldaan aan de eis voor directiebeoordeling. Tekortkomingen die tijdens interne audits geconstateerd waren, werden daarin geëvalueerd en opgelost door de directie. Daarnaast werden interne audits niet correct uitgevoerd. In de rapporten van 2008 en 2009 ontbraken verplichte onderdelen. In 2010 en 2011 zijn er helemaal geen interne audits uitgevoerd.

Correcties
Vanaf het moment dat bekend werd dat er geen certificaat werd verkregen in maart, is de directie samen met een interne audit team aan de slag gegaan om de ontstane situatie van CPA/KTK/CPO te corrigeren. Er is gewerkt aan de tekortkomingen zoals aangegeven in het externe audit rapport en zoals afgesproken met de auditor van Lloyd’s Register Nederland B.V. Het interne audit team heeft vervolgens de verbeteringen en resultaten op 21 april per e-mail verstuurd.

ISO-standaard
Er is besloten om een ‘management review’ meeting en aparte operatievergaderingen te houden. Deze zullen volgens de door de ISO-standaard voorgeschreven frequentie worden gehouden. De directie heeft besloten om het interne audit team in ere te herstellen en om de interne audits volgens het overeengekomen plan uit te voeren. Gisteren heeft CPA het nieuws ontvangen van Lloyd’s Register Nederland B.V. dat ze het ISO 9001:2008 alsnog heeft behaald.

www.versgeperst.com