• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

grafiekCURAÇAO Gedurende oktober 2008 en oktober 2009 is het werkloosheidspercentage op Curaçao gedaald van 10,3 naar 9,7 procent. Daarnaast is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van de Nederlandse Antillen de jeugdwerkloosheid (personen van 15 tot en met 24 jaar) gedaald van 26,3 naar 24,7 procent.

Het CBS heeft in september en oktober 2009 wederom een Arbeidskrachtenonderzoek (AKO) gehouden om deze getallen vast te stellen. Het AKO is een steekproefonderzoek dat periodiek wordt uitgevoerd door het CBS, met als doel de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt te volgen. Er wordt dan gelet op het werkloosheidspercentage, de omvang van de werkende bevolking, de omvang van de werkzoekende bevolking en ook de participatiegraad.

www.versgeperst.com