• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Stichting Kinderbescherming Curaçao heeft voor de jaren 2011 en 2012 haar beleid toegespitst op seksualiteit. Het voorkomen van seksueel misbruik van kinderen is het voornaamste punt. Naar aanleiding van de resultaten van vele onderzoeken is een nieuwe beleid opgesteld.

Uit resultaten van twee congressen, een wetenschappelijk onderzoek, diverse gemelde gevallen van seksueel misbruik, verzoeken voor advies van professionele hulpverleners blijkt dat er een training nodig is om seksueel misbruik te voorkomen.

Training
Het Expertisecentrum Kindermishandeling is een onderdeel van de Stichting Kinderbescherming Curaçao en heeft in samenwerking met twee studenten een training ontwikkeld. Marinka van Hoorn en Thessa Verstegen van de Christelijke Hogeschool Ede in Nederland hebben als eindwerkstuk voor hun opleiding een training ontwikkeld rond het thema seksueel misbruik voor beroepskrachten, die werken met ouders en kinderen.

Onderdelen
Er zijn diverse interviews afgenomen met diverse lokale experts en ervaringsdeskundige. Er is veel literatuur bestudeerd en uit beide resultaten is een training opgesteld. Het resultaat is een trainingsmap waarin een volledige uitgewerkte trainingsdag van acht uur is opgenomen. De training bestaat uit vier blokken waarin de definitie van seksueel misbruik verteld wordt, seksueel misbruik herkend en erkend wordt en hoe te handelen naar aanleiding van seksueel misbruik.

Definitieve versie
De beroepskrachten krijgen met deze training concrete informatie waardoor signalen van seksueel misbruik beter opgevangen kunnen worden. Na de training weten zij wat zij vervolgens met deze signalen moeten doen. Een try-out van een verkorte versie van vier uur is donderdag aan een select gezelschap gepresenteerd. De laatste aanpassingen kunnen nu verwerkt worden in de definitieve versie van de training, die vanaf half mei beschikbaar is.

www.versgeperst.com