• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De milieucontrole van Curaçao wordt aangepakt. Het departement van Milieu en Natuurbeheer Curaçao wil de controle doeltreffender maken. De hindervergunningen worden aangepast om de eisen duidelijker te vermelden. De controleprocessen moeten efficiënter worden.

Marco Bastiaansen van het Nederlandse adviesbureau Tauw is ingehuurd door het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur. Het departement stelt de aanpak van de Isla als voorbeeld voor alle bedrijven en liet de hindervergunning aan Bastiaanse lezen. Over zes maanden moet de nieuwe vergunning in werking treden. Zo meldt Wereldomroep in het weekendspecial.

Onjuiste interpretatie
Bastiaansen laat weten dat er voldoende ruimte is voor verbetering. Omdat de huidige vergunning onderdelen bevat die niet duidelijk omschreven zijn, komt het regelmatig voor dat de controlerende instantie en de vergunninghouder de teksten verkeerd interpreteren.

Controle Isla
Voor de Isla zou de nieuwe vergunning ervoor zorgen dat de Isla snel schoongemaakt wordt nadat een olielekkage heeft plaatsgevonden. Hieronder verstaat het departement dat er voorzorgmaatregelen genomen worden om de lekkage te voorkomen. De controleurs vinden de Isla nalatig wanneer er een lekkage zich voordoet. De Isla vindt op zijn beurt het departement onredelijk.

Effectiviteit
Het departement van Milieu en Natuurbeheer wil vanaf nu scherper en sneller optreden als het gaat om het bestrijden van lucht, water en grond. Niet alleen de olieraffinaderij en energieproducenten worden aangepakt. Er zal ook speciale aandacht komen voor geluidshinder en buurtvervuiling door snèks. De naleving van de veiligheidsvoorschriften zal strenger gecontroleerd worden.

Behandelplan
De nieuwe hindervergunning voor de Isla zal als concept gepresenteerd worden aan de Raad van Ministers. Vervolgens geven overheidsinstanties het nodige advies en commentaar. De burgers kunnen in het vervolg hun bezwaar aantekenen. Na verwerking hiervan, verschijnt de eindversie die meteen in werking treedt.

Trainingen
De medewerkers van het departement krijgen, terwijl dit traject loopt, verscheidene trainingen. Hierdoor moet er betere controle en dataverzameling ontstaan, wordt er effectiever gecommuniceerd met instanties en worden bevindingen beter gerapporteerd.

1 reactie op “Curaçao verbetert milieucontrole”

 1. Kuch kuch kuch, mevrouw Constancia, ik zoek me helemaal suf naar de milieuwetgeving van het LAND Curacao. Uw juridische basis voor het uitgeven van eenvergunning en te kunnen handhaven. Nu worden er weer losse kreten de lucht in gesmeten.
  Als u zelf neit in staat bent om leiding te geven aan het geheel, dan verwacht ik op zijn minst dat uw adviseurs en andere medewerkers capabele mensen, of zijn het ook allemaal politieke benoemingen.

  Ik denk dat de makamba’s van TAUW schuddebuikend op Jan Thiel liggen, zich verbazend over de bananenrepubliek waar zij in verzeild zijn geraakt. Waar niets formeel is geregeld.

  Mevr. Constancia, kan u het geheel niet zelf verzinnen, dan geef ik een advies die makkelijk is in te vullen. Kijk goed hoe mama Hulanda het heeft geregeld en neem zaken over die toepasbaar zijn voor het eiland. Nee niks LAND Curacao. Het blijft een eiland. Per slot van rekening weet u uitgangspunten over geluidsnormen al prachtig toe te passen.

  Laat verder al uw medewerkers minimaal een MBO-opleiding Milieukundige studeren in NL. Hap snap cursussen maken ze neit vaardig in het samenvoegen van verschillende onderdelen om goed hun werk te doen. Nu geven ze een bon omdat er is gelekt, maar kunnen neit vragen naar de onderhoudscertificaten waaruit blijkt dat achterstallig onderhoud de reden van het lekken is. Ik noem maar een voorbeeld.