• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, een knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag reageert Rudy Willemens op een eerdere reactie over de Rooms Katholieke kerk.

Johannes Henricus Baselmans, wenst publiciteit door zijn onvoorzichtig beraamd artikel en daarmee de Kerk visibel te willen schofferen, door meer zout in de open wonden te strooien. Met wat voor eer of achting, roem , glorie en kuisheid, denkt Baselmans mee te gaan lopen? Persoonlijke zaken als deze behoren niet thuis in het openbaar.

De Kerk maakt zeker een zeer moeilijke tijd mee, maar het is niet de eerste keer in zijn bestaan. De problemen zijn groot. Zijn niet te ontkennen en niemand zal dat ook willen ontkennen! Breed objectief gezien, begaat Baselmans hier een grote denkfout. Het is een persoonlijk gebonden kwestie, waarom publiciteit? Wat gaat het ons aan en zal de Paus of de Bisschop daarvoor de gang naar Canossa maken? De Kerk kan grof in de fout zijn, maar waarom zo’n onhebbelijke schofterige opstelling, alsof Baselmans de behoefte heeft zichzelf, ter vergelijking, op een voetstuk te plaatsen van: Kijk ik ben geen hypocriet zoals hen, en ik knoei niet met sex!

Hij zal het alleen kunnen weten, wij niet. En zelfs wanneer zijn geheimen openbaar zijn, dan nog; de meeste zullen hun schouders ophalen en lopen ongeïnteresseerd gewoon verder. Dat Johannes Henricus Baselmans, vandaag in staat is om een mening te kunnen vormen en ook formuleren, had hij  niet te danken aan zichzelf, maar aan diegenen, nu zonder enige objectiviteit of begrip, die de put willen inschoppen. Op grond van zijn houding, wil hij laten doen voorkomen, geheel ten onrechte, dat de nu gebleken negatieve kant van de kerk, de goede kant geheel overtreft en dat een extreme onwellevende vlegelachtige houding verantwoord is? Nu dat alles, zelfs in detail openbaar is, is alleen al het gezichtsverlies een behoorlijke zware straf, een flinke smet op het blazoen, die de kerk lang op zijn schouders zal moeten dragen.

De mens is een mens, zoals ook Baselmans is, zwak met veel tekortkomingen. Mijnheer Baselmans, de onvolmaaktheid van de mens, misschien stiekem bestuurd en gemanipuleerd, is onderworpen aan: Niet wat wij mensen wensen ‘het goede’, doen wij. Maar net niet wat wij wensen: ‘Het kwade’ en dàt is wat wij doen. En U bent geen uitzondering! Er zijn fouten, in alle gradaties, zeer zeker, maar ook bij de mens Baselmans en ook bij ons allemaal, daarom had Baselmans zich niet alleen wat beleefder moeten opstellen, maar door een bredere kennis van zaken, zich had moeten matigen in zijn uitlatingen of helemaal zwijgen!

27 reacties op “Ingezonden: Opzegging RK-geloof”

 1. Daarom zijn er in het verleden zoveel priesters uitgetreden. Pure onzin, je kunt overal uitstappen. Aks je de kerk geen penny meer geeft kun je ook opkrasseen. Als je wilt dat mijnheer pastoor weesgegroetjes voor je zegt kun je 5 gulden betalen. En dat terwijl het Vaticaan 1 van de rijkkste plekken is in de wereld. Simply money making business. Foute boel de RK fout tijdens de oorlog waar zij zich nooit voor hebben geexcuseerd bij mijn weten.
  Ik heb vd zomer een trip naar Peru gemaakt en wilde nog even in Lima de kerk ingaan om de botten van Pisarro te bekijken. Voor de deur stond het vol gelovige Indianen die niet naar binnen mochten enkel en alleen omdat zij niet konden betalen. Voor die eer bedank ik dan ook. Shameful.

 2. Bij my kunt u terecht voor “omdoping” het kost slechts $ 25.000,– Maar dan heb je ook wat.
  Het geld wordt goed besteed. We richten weeshuizen op voor kleine wees kinderen. jongetjes maar ook kleine meisjes. 😉
  anton

 3. @Baselmans: niet selectief quoten!
  Wils schrijft verder: “Wils’ uittrede uit de Katholieke Kerk gebeurde niet op een pastorie of een ander kerkelijke instantie, maar bij de plaatselijke rechtbank. In Duitsland betaalt een ieder die lid wil zijn van een kerkgenootschap door de staat geïnde kerkbelasting. “Ik kwam op woensdagochtend aan bij het Amtsgericht Kleve en ging naar het loket Kirchenaustritte [kerkuittredingen].”
  Dit is Duitsland. Hier betaalt men “Kirchensteuer” als de kerk aan de gemeente heeft doorgegeven dat met lid is van die kerk. Wil je de belasting niet betalen, dan kun je je bij de gemeente uitschrijven uit het register dat de gemeente bijhoudt. Je blijft echter in het regster van de kerk ingeschreven (al dan niet met aantekening).

 4. Van WIKI:
  “De doop ongedaan maken is niet mogelijk. Men kan wel met behulp van een Actus Formalis Defectionis ab Ecclesia Catholica de bevoegde bisschop te kennen geven dat men de Kerk wil verlaten. Dit wordt dan in het doopregister vermeld.”

 5. Ook volgens mijn pastoor:
  “In strikte zin is uitschrijven onmogelijk vanwege het onuitwisbare karakter van het ontvangen sacrament van het doopsel. Wel kan in het doopregister een aantekening gemaakt wordt in de trant van: “N.N. wenst niet langer als katholiek beschouwd te worden’.

 6. @Baselmans: uw eigen pastoor zegt het. U wordt NIET uitgeschreven uit het doopregister. Hij maakt enkel een aantekening. Een gedoopt, blijft gedoopt.

 7. Volkskrant
  Van onze verslaggever Gerard Reijn − 03/02/09, 07:38

  Brief aan parochie volstaat om het lidmaatschap van de kerk direct op te zeggen

  Verwarring troef onder kerkleden over de vraag hoe ze hun lidmaatschap moeten opzeggen. Het beëindigen van de excommunicatie van Holocaustontkenner bisschop Williamson is voor veel katholieken aanleiding hun lidmaatschap van de kerk op te zeggen.

  Maar er is veel verwarring over hoe dat moet. Velen denken dat ze daarvoor naar de burgerlijke stand moeten, maar dat is niet het geval. Een ondertekend briefje (géén e-mail) aan de eigen parochie volstaat.

 8. Ja Elisabeth soms moet je mensen alles voorkauwen. Het ergste is dat er ook nog mensen zijn die deze zaken ontkennen puur door onwetendheid. Hierbij een stukje van professor in de christelijke ethiek aan de Faculteit der Religiewetenschappen, Radboud Universiteit te Nijmegen Jean-Pierre Wils. Ook deze man zal volgens lokale experts zeker onzin verklaren.

  Lidmaatschap Katholieke Kerk opzeggen ?
  Dat hoor je niet vaak, maar het kan.
  De Nijmeegse professor in de christelijke ethiek aan de Faculteit derReligiewetenschappen,
  Radboud Universiteit te Nijmegen Jean-Pierre Wils geeft het voorbeeld hoe het moet en waarom: ”De kerk is alles behalve compassie en naastenliefde, de kerk is anti-modern, anti-pluraal, totalitaair, diep reactionair, antisemitische beweging die sympathieën heeft voor dictators en rechtse extremisten met fundamentalistische signatuur. Het Vaticaan van Ratzinger is een Fascistoïde beweging geworden.” En dat in het : katholieknederland.nl via het ZapLog

 9. ga googlen, ongelovigen en zoek “opzegging lidmaatschap RK”
  Geen enkele geloof is zaligmakend en hun uiteindelijk doel is “money and power”.

 10. @LaStiwz, ‘ Het officiële standpunt is dat u alleen uw privé gegevens kunt laten weghalen uit de databases van de parochie, maar niet uit het doopregister. Eens gedoopt blijft u kerk-juridisch voor de parochie als gedoopte christen geregistreerd.’
  Ik weet niet waar u deze wijsheid vandaan hebt en welke juristische achtergrond u heeft maar het mag dan wel mooi klinken maar de wet zegt het anders. Ik kan me ten allertijde uitschrijven van welke kerk dan ook en mijn doopnamen kan ik veranderen! Wat moet gebeuren via de wettelijke weg zoals je namen kunt laten veranderen. Daarvoor dien je een aanvraag indienen. Dat is per land verschillend al verschillen de regels op Curacao niet veel als die met Nederland. Als je dezelfde letters aan houd zoals in mijn geval JH dan is het zelfs een snelle verandering mogelijk. U beweerd iets dat dus helemaal niet klopt. Stel dat ik vandaag moslim wordt dan zullen mijn namen totaal veranderen. Zaken die dagelijks gebeuren misschien niet op Curacao maar wel bijvoorbeeld Nederland/Europa. Jammer is dat alles zogenaamd onmogelijk is op dit eiland en ooo wat zijn wij lokale mensen toch goed in zaken belachelijk maken. Verder heb ik nog een kleine opmerking voor Watapana. Want ik woon al 30 jaren op Curacao en wat weet u wat ik PERSOONLIJK meegemaakt heb met de kerk (Vaticaan) en Bisdom Willemstad en hun raad?

 11. Vreemd dat een pastoor zelf schreef dat ik uitgeschreven ben zodra ik dat per brief doe. Ook deze informatie onting ik van ons bisdom Willemstad. dan snap ik niet waarom mensen zaken belachelijk maken en ontkennen als de kerk het zelf toegeeft dat je WEl je uit kan schrijven van deze kerk.

  Subject: Re: Uitschrijving al gelovige
  Date sent: Thu, 21 Apr 2011 08:31:30 +0200

  Geachte heer Baselmans,

  Klopt dat u voor de uitschrijving uit de RKKerk in uw “thuisparochie” moet zijn, in dit geval de (vroegere) Christoffelparochie in Aalst. Nu kan (en mag) ik dit niet doen aan de had van een e-mail met dit verzoek: ik moet een ondertekende brief van u ontvangen met de gegevens die u hieronder vermeldt (doopnamen, geboortedatum, namen van de ouders) en het verzoek om uitgeschreven te worden uit de RKKerk. Dit klinkt misschien nogal officieel, maar het is ook een officiele handeling waarvan ik moet kunnen “bewijzen” dat het uw uitdrukkelijk verzoek is. Een mail is daarvoor niet voldoende.

  Verder wijs ik u erop dat u, vanaf het moment dat u uitgeschreven bent, beschouwd wordt als niet meer Rooms-katholiek. D.w.z. dat u geen sacramenten meer kunen ontvangen, geen peetoom kunt zijn bij een doop en geen kerkelijke uitvaart kunt krijgen. Ik som dit niet op als “straf” voor uw keuze, maar om eventuele onaangename verrassingen in de toekomst te voorkomen.

  Met vriendelijke groeten,

  Pastoor J. Goris

 12. Vreemd dat mensen valse voorlichting geven en andere doen geloven dat bepaalde zaken niet kunnen. ik sluit hierbij de mail als bevestiging dat men WEL uit kan schrijven als gelovige van een RK kerk. anders raad ik u eens aan om zelf op onderzoek te gaan voordat u blindelings berichten probeerd belachelijk te maken. Pastoor Goris wrote:

  Subject: Re: Uitschrijving al gelovige
  On 4 May 2011 at 22:45, Pastoor Goris wrote:
  Mijnheer Baselmans,
  Uw brief is gisteren aangekomen in Aalst. Vandaag heb ik een aantekening
  gemaakt in het doopregister en de brief erbij gedaan. Er is ook een enveloppe onderweg
  naar u. Voor alle zekerheid heb ik de enveloppe aangetekend verstuurd. Hopelijk is dat geen probleem.

  Hartelijke groeten,
  Pastoor Johan Goris

  Mochten er nog ongelovige zijn dan kunnen hun de oficiele brief en reactie van onze lokale bisdom komen lezen. Het is jammer dat vele mensen zo voor de gek worden gehouden op ons eiland.

 13. @ La Stiwz: Bedankt. Jij hebt kort, duidelijk en bondig neergelegd wat ik deze mensen duidelijk wilde maken. Toppie. Ik hoop dat dit verder de laatse reactie is op al deze gedoe rondom de sensatie gerichte Baselman. Nogmaals bedankt voor je duidelijkheid.

 14. Het christendom omarmt het dogma dat de parochie waarin u gedoopt bent uw naam niet kan verwijderen uit het doopboek, en dat het teniet verklaren van een doop onmogelijk is, omdat er vanaf uw doop (sacrament) een ontologische en permanente binding zou zijn met het lichaam van christus. Derhalve is het doopsel niet zoiets als het huwelijk, dat u wel als nietig kunt laten verklaren. Het officiële standpunt is dat u alleen uw privé gegevens kunt laten weghalen uit de databases van de parochie, maar niet uit het doopregister. Eens gedoopt blijft u kerk-juridisch voor de parochie als gedoopte christen geregistreerd.

 15. Beste lezers even iets ter verduidelijken van mijn stelling. De Katholieke kerk is een gebouw daar kan jij je lidmaatschap niet opzeggen. RK Rooms Katholiek staat voor een gemeenschap. Volgelingen van het Christelijke geloof. Vroeger waren er naar het schijnt geen enkel regels die het systeem moesten beschermen tegen dit soort ziekelingen Pedofielen die priesters wilden worden. Er was geen systeem die een antecedenten onderzoek kon doen om te kijken of iemand wel geschikt is om dat beroep of roeping te kunnen ambieren. Dat was ook het geval in de jeugdhulpverlening tegenwoordig moet je een justicieel bewijs van goed gedrag moeten tonen om te kunnen werken met kinderen in de jeugdhulpverlening. Dus het celibaat het niet voor regels gezorgt om het systeem beter te kunnen controleren. Daarom ben ik stellig van mening dat je schriftelijk je lidmaatschap kan opzeggen van de Rooms Katholieke gemeenschap maar dat smet kan je moeilijk weg poetsen uit de gemeenschap. Je blijft eeuwig een Katholiek met een ander geloof en dat zal je altijd blijven achtervolgen. Denken jullie dat dit soort praktijken,uitsluitend in de RK gemeenschap zich voordoen. Nee dan hebben jullie het goed mis hoor. Zelfs in de Islamistische gemeenschap mogen oude mannen trouwen met kinderen beneden de 11 jaar. Doordat een bruidsmeisje moet kopen. Je moet de familie betalen om met een meisje te trouwen, kunnen ze niet betalen dan betaal je met je mooie dochter. Die moet je geven aan die ander familie en anders om ook. Doordat het niet de gewoonte is van de Katholieke gemeentschap vind ik persoonlijk dat het Celibaat moet besluiten om zijn excusses aan te bieden aan diegenen die het slachtoffer zijn geworden van misbruik door die ziekelijke broeders en priesters. Dat is mijn persoonlijke visie. In Nederland zijn ze bezig om alles op een rijtje tezetten en kijken om schadevergoeding moet worden betaald voor de slachtoffers van dat soort praktijken. Daarom vind ik dat de Antilliaanse slachtoffers ook via een advocaat eenaanklacht kunnen indienen bij ex Minister Deetman Van CDA. De kerk hoef hierover niet te zwijgen maar moeten wel naar middelen zoeken om de pijn voor de slachtoffers te verzachten. Daarom vind ik dat een balachelijke eenmansactie, je lidmansschap van de kerk op te eisen als publisiteitsstunt. Er zijn beter effectieve middelen om je doel te bereiken dat. BV een handtekeningsactie daar bereik je veel meer. Zo’n actie had ik eerder verwacht van iemand die het slachtoffer is geworden van dit soort praktijken uit de curacaose gemeenschap zelf. Ik heb wel iets van zo’n iemand gelezen in een van die Antilliaanse dagbladen meer niet. Ik wil wel dat die mensen zich anoniem moeten kunnen aangeven zodat wij ook weten hoeveel er waren geweest op Curacao en de Antillen. Laatst heb ik wel vernomen van een homosexuele priester die later gedood is op Curacao en vaak zijn de meeste priesters die zich schuldig hebben gemaak aan dat soort schandaligheden inmiddels allemaal overleden. Dus dan blijft alleen maar het celibaat over.

 16. Het RK geloof is het lidmaatschap op te zeggen via een simpele brief naar de parochie waar je gedoopt bent. In Nederland wordt dit momenteel massaal gedaan omdat we de RK kerk geen cent gunnen die de staat jaarlijks nogsteeds stort in de kas van de kerk. Waarom wordt deze informatie verzwegen op de Antillen?

 17. Watapana btw je kunt je als lid uitschrijven bij RK door een brief te sturen naar de parochie waar je gedoopt bent met gegevens van jou en je ouders. Overal ter werled gaat het op die manier. Heel simpel.

 18. Watapana, de kerk geeft zijn fouten niet toe, daar een bisschop toch zijn functie mag behouden, nadat hij openlijk heeft verklaard van kinderen te hebben misbruikt. Of u kunt zeggen, ze geven toe maar gaan gewoon door.
  Katholiek zijn word je opgedrongen, want als baby word je al gedoopt en ja, op die manier is het voor RK wel makkelijk om aan zijn leden/zielen te komen. Geloof is iets dat JIJ moet kiezen. Het is ons inderdaad ingestampt dat dat voor het leven is. Waarom, moet u zich afvragen. Om op die manier ons te onderdrukken, ons hun wil (zgnd van God) opleggen. Hoeveel mensen, gedoopt RK, hebben onderussen een ander geloof, maar weten niet dat ze zich uit RK moeten laten uitschrijven. En RK ondertussen geld ontvangen van de staat voor zijn aantal leden. In ned hebben mensen zich massaal hun lidmaatschap bij de RK opgezegd. Als mensen werkelijk iets om hun kinderen zouden geven , zouden ze zich ook moeten terugtrekken van de RK.

 19. Heer/mevruw Watapana
  Kennelijk bent u niet op de hoogte van uw eigen geloof. Het is een lidmaatschap waar de RK geld door krijgt van de staat. U moet een brief schrijven met uw gegeven: doopnamen en geb datum incl doopnamen en geboortedatum van uw ouders en dat alles sturen naar de parochie waar u geboren bent. Dan krijgt u van de desbetreffende pastoor zeer netjes een brief die bevestigd dat je geen lid meer bent van de RK kerk.

 20. Geachte redactie ik sta voolkomen achter het artikel van Rudy Willemens.Het getuigd van eerlijkheid wat hij naar voeren brengt. De kerk is geen politieke partij waar je zomaar je lidmaatschap kan opzeggen.Je bent lid van de RK voor hele leven.
  Ik weet niet wat voor Basselmans heeft om zo’n actie te ondernemen zich te distancieren van het RK geloof. De Africaanse heidenen moesten toch bekeerd worden in het verleden hun angst in te jagen en ze te onderdrukken toch. De katholieke kerk is al bezig zijn excussen aan te bieden voor hun ziekelijke broeders, pedofielen, en geestelijk gestoorden die in plaats van het Cristelijke geloof over te brengen zoals het hoord, hebben gekozen om mensenkinderen te verkrachten of te misbruiken. Daarom neem ik de kerk op zichzelf niet kwalijk maar de dienaars die de leer van God hebben misbruikt. Het waren gewoonweg ziekelingen zonder scrupulus die de leer van God moesten overbrengen. Persoonlijk vind ik dat al deze dingen onderzocht moeten worden overal in de Wereld en excusses moet worden gegeven aan de slachtoffers die dit hebben meegemaakt,want dit is een zware overtreding van de RK. Dit is machtmisbruik. Wel vind ik dat Kerk weer transparent moet worden. Over 10 jaar is men weer alles vergeten en dan onstaat er een nieuwe RK kerk wij allemaal de kerk hebben vergeven en het leven gaat weer verder.

 21. Waar is het originele stuk van John Baselmans over dit onderwerp gebleven? Kan het niet vinden.

 22. wel, na dit alles gelezen te hebben, heb ik gelijk mijn lidmaatschap opgezegd bij RK, daar wil ik helemaal niet meer bijhoren. De hypocrieten.

 23. Als ik zo tussen de regels door lees heeft Rudy iets tegen de heer Baselmans en heeft hij een van zijn ingezonden stukken aangegrepen om de vloer met hem aan te vegen. Echter zo aan de reacties te lezen is dit niet erg gelukt. Samenvattend: “Leuk geprobeert, maar vies gefayeerd”.

 24. Met alle respect, heer Willemens, maar u bent net als velen helaas niet gehinderd door enige kennis van zaken. Laat staan het kunnen beoordelen of naar verstand kunnen wegen van de feiten. Ik mag dan een weldenkend ‘humanum des ratio’ zijn, met geen enkel argument ter wereld is te verdedigen dat de kerk de hand boven het hoofd gehouden moet worden. Het “veilige huis van god” is vooral een vrijplaats van schandelijke handelingen, hypocrisie en machtswellust gebleken. En volgens u overschaduwt dat NIET het “goede” van de kerk? Word wakker…

  Alle charmeoffensieven ten spijt, de enig juiste zet van de kerk om het imago te zuiveren is zichzelf op te heffen. Wie religieus is, kan dat ook thuis zijn. Stuk goedkoper, en niet gespeend van moedwillige geschiedsvervalsing, liegen tegen jonge mensen, of het inboezemen van angst.

  Baselmans mag dan -en dat zal ik niet met u oneens zijn- niet de door u gewenste tact hebben, wie even uitzoomt ontdekt wel zijn bezorgdheid over de maatschappij, waar de kerk nog altijd een zelfverklaarde rol denkt te moeten spelen. Geloven is één, belijdenis is een ander. Van menig gelovige is zijn veilige thuishaven danig geschonden. Terecht? Vanzelfsprekend. Boetedoening geldt voor iedereen. Want is dat imago geschonden door de buitenwereld? Nee… door de mensen die altijd de vrome smoeltjes trokken en met een verzuurd gezicht de kerkgangers wezen op hun tekortkomingen. Die vaagheden hanteren waar niemand ze op kan pakken. Waarvan de waarheden onmogelijk te duiden zijn. die zijn er dan ook niet. Evenmin als een horoscoop lezen en verwachten dat je leven zich aldus afspeelt die week. Alsof die waarheid voor eentwaalfde van de wereldbevolking zou gelden. Laat me niet lachen. Een kind van tien weet zelfs al beter.

  Als er een god bestaan zou hebben (wie in de hedendaagse wetenschap levert het overtuigend bewijs nu eens een keer?) dan moet hij/zij zich doodschamen. Of het is een aperte sadist(e). Laat Afrika kiezen tussen honger, aids of een burgeroorlog en kijk daarna in de spiegel. Een priester die zich met celibaat en al vergrijpt aan koorknaapjes. Geen excessen, nee… aan de orde van de dag. Al decennia lang. Als jet niet al eeuwen gebeurt. Onmiddelijk publiekelijk aan het scrotum ophangen aan het kruis dat hij zijn gehele leven als leidraad zegt te hebben gehanteerd. En haal Jezus er dan gelijk af, die heeft nu ruim 20 eeuwen model gestaan voor het excuus om andersdenkenden uit te moorden. Het wordt tijd voor een nieuw logo…

  Nog een laatste vraag:

  Hoe kan de kerk gezichtsverlies lijden als het nimmer een gezicht had?

  P.S. Ik respecteer een ieders geloofsovertuiging. Maar wie anno 2011 nog zijn leven baseert op de eeuwenoude onzin uit het op een na best verspreide boek ter wereld, staat misschien wel met zijn rug naar de toekomst.

 25. En dan hoor je zo’n Belgische priester zeggen dat er toch niets aan de hand is.
  Wat mooi dat RK geloof, je gaat gewoon even biechten en alles is vergeten en vergeven.

  Het heeft veel te lang geduurd dat we het aan de kerk overgelaten hebben om de problemen intern op te lossen. En maar goedpraten en zeggen dat er niets aan de hand is.

  Misschien kan de RK kerk wat van hun gigantische onroerend goed en kunstschatten verkopen om de slachtoffers de hulp te bieden die ze toekomt.

  Zou misschien ook een idee zijn om iets aan de armoede bestrijding te doen (ze zeggen op te komen voor de armen, maar ondertussen is de RK kerk is de grootste onroerendgoed bezitter in de wereld, met zowaar een eigen land voor zijn baas!

  Gewoon schandalig!

 26. Zonder inhoudelijk in te gaan op wat de heer Baselmans heeft beweerd (want hem vind ik een narcistische ijdeltuit, die overal een mening over heeft van dolfijnen tot corruptie tot de kerk enz enz). Wil ik wel reageren op de repliek van de heer Willemens. Uw reactie is er een die typisch is, zonder een duidelijk standpunt in te nemen begint u over de zwakte van mensen en dat wij mogen niet oordelen en zo verdringt u de hoofdzaak en vervangt hem door een “balk en de splinter” verhaal.
  Toch komt u daar niet mee weg, de kerk is een ontransparante organisatie waarvan het goed zou zijn als de echte motieven eens naar buiten zouden komen. Verwardt u alstublieft het geloof niet met de kerk want de Katholieke kerk heeft gelukkig geen alleen verkooprecht op het geloof.
  Het feit dat u stelt dat het gezichtverlies straf genoeg is beantwoord op geen enkele wijze aan mijn rechtvaardigheids gevoel. Misschien dat u zich eens moet verplaatsen in het gevoel van de slachtoffers i.p.v. in het geloofwaardigheids en imago verlies van de kerk.

 27. die laaste zin dat kan toch helemal niet man , iedereen heeft recht van spreken op basis van zijn vrijheidsmening . en iemand dwingen om helemaal te zwijgen dat doet de kerk al eeuwen lang en dat is diep intriest .