• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Een aantal Nederlandse gemeenten dat veel problemen heeft met Antilliaans-Nederlandse risicojongeren, ontvangt van het Rijk middelen om hun huidige beleid te versterken. Dit om het overschot van deze groep bij vroegtijdig schoolverlaten, werkloosheid en criminaliteit terug te dringen.

Met de middelen die de gemeenten ontvangen hoopt het Rijk dat het probleem met betrekking tot de risicojongeren een stuk minder wordt. Er zijn met de gemeenten bestuurlijke afspraken gemaakt. Dit laat minister van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Piet-Hein Donner weten.

Aanpak
Volgens Donner is er geen beschrijving te geven van de lokaal te volgen aanpak van iedere gemeente omdat de aard en omvang van de problematiek van elke gemeente verschillend is. Door de gemeenten wordt zelf beslist welke maatregel er ingezet wordt. De gemeenten werken samen waardoor zij van elkaar kunnen leren over de effectiviteit van de maatregelen.

Gesprek
Minister Donner gaat de komende maanden in gesprek met de gemeenten over de aanpak wanneer de tijdelijke middelen niet meer beschikbaar worden gesteld. Hierbij wordt zowel de de succesvolle elementen uit de tijdelijke aanpak besproken, als de inspanningen die nodig zijn voor een effectieve aanpak vanuit het huidige beleid.

2 reacties op “Geld voor problemen Antilliaanse jeugd”

  1. Waarom weer hokjesdenken, pak gewoon al die klootzakken van criminelen aan, ongeacht de afkomst etc.
    In plaats van geld te besteden aan beleid maken (door mensen die nog nooit een Antilliaan van dichtbij hebben gezien) besteden ze dat geld beter aan strengere straffen voor zware delicten en het beter socialiseren, onderwijzen en re-integreren van probleemjongeren, ongeacht afkomst,religie of huidskleur.

  2. Donnertje, wanneer dringt het tot JOU door dat het onmogelijk is om met onwillige honden, hazen te vangen. En nu dacht ik toch echt dat dit een Nederlands gezegde is.