• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAODe douane is weer aan het werk. Zij staakten gisteren omdat ze naar eigen zeggen sinds 2002 geen salarisverhoging hebben gehad. Minister George Jamaloodin (Financiën) had uiteindelijk ingestemd met een overleg met de vakbonden STrAF en Abvo waarop de douaniers vandaag weer aan de slag gingen.

Jamaloodin liet gisteren nog in Telenotisia weten dat hij ‘niet werkt onder druk.’ De minister betreurt de staking. “De douaniers moeten geduld hebben. Ik ben er mee bezig.” De ministers heeft een commissie van experts in het leven geroepen om te werken aan de berekeningen. “Ik wilde ook iemand van de vakbonden in deze commissie maar één van de leden vroeg hier tienduizend gulden voor.”

1 reactie op “Douaniers beëindigen staking”

  1. EEN SCHOT VOOR DE BOEG ? , OFWEL HET SYNONIEM VAN OPPASSEN, WIJ WETEN JE TE PAKKEN?
    Ja. wat voor conclusie kunnen wij hier nou uit trekken. Bij alle gebeurtenissen, zegt men weleens, : ” Waar twee pleit hebben, hebben twee schuld” en zijn er verschillende invalshoeken van pogingen om tot een isme te komen en te begrijpen wat er zich nou eigenlijk, werkelijk, afspeel t. Vragen en antwoorden hier en daar, aan/ van allen die bij een bepaalde zaak betrokken zijn, maken je niet wijs. Rest dus, je eigen gedachten gangen de vrije loop te geven, daar eigenlijk niemand tot de kern van de zaak gaat, om wie dan ook de gelegenheid te geven een eigen opinie te laten formuleren. Gedachten zijn en blijven eigendommen van de denker. Aldus ben ik tot de conclusie gekomen, na mijn gedachten, de houding van de genoemde vakbonden te moeten herleiden c.q. te wijten aan de houding van de minister van financiën Jamaloodin, op de dag dat hij de gezamenlijke vakbonden met ogen en een knik van zijn hoofd de deur, kortom de uitgang wees, kortom de zaal uitzette .Vanaf die dag dacht ik ‘ dit gaat zich wreken. Met vakbonden moet je voorzichtig zijn. Die lui zullen je zeker hun macht laten proeven. Wat Jamaloodin de laatste tijd naar voren heeft gebracht was, voor iedereen die het vakbond wezen kent, larie koek of een open deur intrappen. Ofwel, iedereen weet dat het een gewoonte van de vakbonden is, wanneer zij onhebbelijk worden behandeld, zij de desbetreffende lichamen een schot voor de boeg geven. Een waarschuwing want je bent al een tijd bezig ons te irriteren. Het regeren bestaat uit een continu voortgaan van verantwoordelijkheden. Je mag en kan niet zeggen, : ” Ja, maar dat was voor mijn tijd”. Fini, vakbonden houden altijd rekening met de gevolgen van hun daden. Heeft de minister van financiën Jamaloodin zulks ook gedaan dato de verwijdering uit de vergaderzaal? Misschien dat hij dat nu wel heeft begrepen?