• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, een knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag vraagt Rudy Willems zich in zijn brief af of de commotie rond het Peter Stuyvesant College wel om de naam gaat.

Het St.Thomas College Otrobanda heeft niet alleen een bijdrage geleverd aan de vorming en ontwikkeling van de ‘Yu di Kòrsou’, maar aan het hele eiland Curaçao, dat nu vertrouwd is met het begrip ‘evolutie van het leven’.  Indien nu blijkt dat de evolutie der tijd heeft gezorgd dat dit monument de test der tijd niet heeft kunnen doorstaan, dan zal ook geen enkel andere instituut in staat zijn dit te doen. Zou de naam PSC vroeger ook democratisch tot stand zijn gekomen, dat men nu zo hard op de grote trom slaat?

Misschien paste die naam onder de toen heersende omstandigheden van ongelijkheid van klasse en standen als een scheve deksel op de pot, maar de evolutie staat niet stil. Curaçao, als Papiamentstalige, heeft altijd het onderspit tegen de elitaire geprivilegieerden moeten delven. Maar thans veranderen de omstandigheden zienderogen evenals de bewustwording richting een evenwichtiger ‘égalité’. Deze veranderingen alleen al moeten een geldige reden zijn, die in dit geval het geëiste democratische eerherstel van de naam PSC, evenals de slavernij, niet meer ter zake kunnen zijn, daarom ongemotiveerd en ongehoord beschouwd moeten worden!

Zeer merkwaardig is, dat het noch bij de voorstanders van de naam PSC, noch bij de tegenstanders, in werkelijkheid om de fysieke naam PSC zelf gaat, maar om wat erachter schuil gaat. Voorstanders willen onder het mom van handhaving van de naam PSC in realiteit  handhaving van hun traditionele elitaire privilege als een klasse of stand en tegenstanders willen in hun progressief streven naar meer vrijheid  af van de nog in leven zijnde kolonialistische symbolen. Scherp gesteld komt het hier op neer: Kwestie van macht afstaan en het overnemen ervan, waarbij ‘democratie als volksbestuur’ ter zake niets te maken heeft, laat staan de naam PSC.
De roemruchte naam St. Thomas College uit Otrobanda heeft ook eenzelfde lot moeten ondergaan met het verdwijnen van de missie door de Fraters van Tilburg.

Nu wil een groepje door verdraaiing doen begrijpen, alsof het een kwestie van democratie is en niet van het ter ziele gaan van de kolonialistische symbolen, in het totaal beeld van de evolutionaire ontwikkeling die geheel zelfstandig de geest van de tijd bepaalt, al wil men het graag anders zien! Indien men het wil stellen op basis van democratie dan behoort men ook consequent en consistent te zijn en zich afvragen hoe democratisch de naam PSC zelf tot stand is gekomen.

Men ontkent de evolutionaire ontwikkeling, men ontkent dat de naam van het vermaarde ‘St. Thomas College’,  die tot nu toe als een klok klinkt, hetzelfde lot heeft moeten ondergaan als thans de PSC. Wat voor het verdwijnen van de missie gold, geldt ook nu voor het verdwijnen van de nog levende symbolen van het kolonialistische tijdperk. Of men het wil of niet, of  men zich liever achter democratie wil gaan verbergen, maakt niets uit. De evolutionaire klok kan niet achteruit gezet worden.

Curaçao is zonder meer een Pais-Nobo en streeft ernaar om geheel bevrijd te worden uit zijn isolement van het verleden, waar nooit het vormen van eigen kracht mogelijk zal zijn. Degene die nu terug wil naar een gepasseerd station, moet duidelijk gemaakt worden dat het hier gaat om een totale maatschappelijke evolutionaire ontwikkeling in zijn geheel en niet om de wens van een afzonderlijke elitaire geprivilegieerde groepering binnen de gemeenschap. Men kan geen nieuwe stad opbouwen door handhaving van meters dikke muren met getande bovenzijde als kantelen van burchtmuren met een ophaalbrug compleet met een gracht eromheen.

De PSC als levend symbool van het kolonialisme en het vermaarde St.Thomas College vanuit de missie, passen niet meer in een progressief en evolutionair beeld van Curaçao, behalve voor de luizen die voorgoed willen blijven zitten op een klam plekje achter het oor. Het is oerdom om naar de vinger te blijven kijken wanneer er duidelijk naar de maan wordt gewezen!

Wil jij iets delen met de wereld? Mail je ingezonden brief naar: redactie@versgeperst.com

18 reacties op “Ingezonden: Gaat het werkelijk om de naam PSC?”

 1. Als we Curacao werkelijk willen bevrijden zouden we het terug moeten geven aan de indianen. De huidige bewoners, en met name degenen welke zich yu di korsow durven te noemen en er zo prat op gaan dat zij de slachtoffers van het kolonialisme zijn, maken tot dusver alleen maar een steeds grotere puinhoop van dit mooie eiland.

 2. Beste Mijnheer Gerrit,
  Het lijkt mij, dat U gewoon door de bomen het bos niet meer ziet. U heeft het over 50 jaar schoolnaam, en ik heb het over een “levend kolonialistich symbool”. Indien U het anders wil zien dan een kolonialistich symbool, dan maakt U uzelf e.e.a. wijs en onwaardig een reactie.
  U heeft het over vriendjes neerzetten, zijn deze echte graaiers/zakkenvullers, ook geen vrienden geweest die neergezet zijn om te stelen? U zit met twee balken door uw hoofd!

 3. Willems nogmaals bedankt voor uw reactie! Uw denkwijze is helaas niet democratisch als het gaat om PSC. Helaas is de naam storend voor progressief Curacao? De corruptie en onbekwame personen op posities is storend voor progressief Curacao en niet een schoolnaam dat al 50 jaar bestaat. Daar gaat Curacao echt niet mee vooruit! Regeringsprogramma na 6 maanden? Gezeik bij elke overheids NV? om maar vriendjes neer te zetten voor PROGRESSIEF CURACAO?

 4. Geachte Peter de Haan,

  Bedankt voor uw reactie. Mocht zulk iemand in aanmerking komen, zoals U stelt, zal ik niet nalaten U een tip te geven.

  Met vriendelijke groeten.

  RW./

 5. Beste Waargaatditeilandnaar toe,

  Mijn referentiekader, voor zo ver ik er één heb, is niet meer nodig om opgepoetst te worden. U bent er jaren te laat mee. Aan wat ik niet meer wens te denken, wil ik ook niet eraan herinnerd worden. Ik had gevochten voor wat ik waard ben. Alléén! Nu dat ik in mijn herfst ben, wens ik het ook zo te houden. Anderen mogen alles houden, wat ik recht op had, ook de eeuwige dankbaarheid, aan mijn ouders, die inmiddels beiden overleden zijn!

 6. Zeer geachte heer Willems,

  U eindigt uw interessante bijdrage richting mijn persoon met: “Op het Eiland Curaçao bevinden zich, veel verstandige en wijze mensen, die samen met U een feestelijke Stuyvesant-symposium kunnen opbouwen en dat is hetgene wat U hartelijk toegewenst wordt.” Wij zullen ook aan dit aspect aandacht schenken.
  Tijdens of voorafgaand aan dat symposium zal ik in elk geval hetgeen u gesteld hebt op een of andere wijze brengen. Wij moeten de kosten beperkt zien te houden (subsidies zijn voor dit soort zaken tegenwoordig helaas heel moeilijk te verkrijgen), als u nog iemand in Nederland kent vanuit de Antilliaanse gemeenschap die vanwege zijn brede historische visie geschikt zou zijn om als spreker op juist dit symposium uit te nodigen, dan houd ik mij warm aanbeveloen voor een tip (u kunt die naam mailen naar pdehaan@chello.nl).
  Overigens: staat het nu defintiief vast dat de PSC-naam inderdaad gewijzigd wordt? Dat zou ik graag nog even weten.
  Dank en groet,
  Peter de Haan

 7. Beste Ruud, Je referentiekader moet eens danig worden opgepoest. Kom even een half jaartje op Curacao wonen. Ik denk dat je over tal van onderwerpen anders na zult denken

 8. —-Geachte redactie,
  Hierbij wens ik deze zaak af te sluiten, door alsnog te reageren, in de volgorde van op de binnengelopen responsen:

  —-De Heer Gerrit;
  Rosalia had bedrog gepleegd door de studenten en jury een poot uit te draaien en wat dat betreft is het inderdaad tegen gelijkheid, vrijheid en democratie en alle principes van moraal. Dit had ik niet ontkend, maar wel irrelevant beschouwd, omdat zonder de toevallige handelingen van Rosalia, wél of niet tevredenheid bij de studenten en jury, het kolonialistische symbool toch een storend effect had in een progressieve Curaçao. Indien deze naam gehandhaafd blijft voor welke reden dan ook, zal het als een slepend storend effect blijven terugkomen, omdat vrijheid anti-kolonialistisch is en onverenigbaar met het begrip PSC. Macht is vergankelijk, dikwijls met onuitwisbare en niet verzoenlijke gevolgen, dat is de menselijke natuur!

  —-Geachte Heer Gomes,
  Er zijn hier twee verschillende dingen aan de orde: het bedrog van Rosalia en een levend kolonialistisch symbool PSC binnen het kader van een evolutionerende bruisend Curaçao. Indien U stelt, voor uzelf: dan maar een kolonialistisch symbool, dan is het uw opvatting en indien anderen stellen een nog levend kolonialistisch symbool, onaanvaardbaar, dan is het ook hun opvatting. Het symbool, hoewel storend, blijft rustig op zijn plaats staan en de voor en tegenstanders tegen elkaar maar kletsen, misschien oneindig!

  —-Zeer geachte Peter de Haan,
  Bedankt voor uw openhartigheid, die ik U mijnerzijds ook zou willen aanbieden. Mag ik even opmerken, dat U ook Peter heet, net zoals onze kolonialistische vriend, die na 400 jaar toch nog zoveel stof doet opwaaien.
  Het verheugt mij zeer te horen, dat U beseft, dat P.Stuyvesant een kordaat bestuurder was en opgegroeid met de slavernij. Ziet U, de tijd maakt van de ernst van de geschiedenis een wassenneusje: voor de één ‘gewoon opgegroeid met de slavernij’ en voor de ander ‘veel leed, pijn, vernedering en zelfs het leven laten’.
  Onze menselijke natuur en emoties, wij mensen van nu, schieten veel te kort, om een redelijke houding te nemen tegen het gruwel uit het verleden. Wij hebben het recht niet om stellingen te nemen, omdat wij het noch ten aanzien van Peter Stuyvesant, noch ten aanzien van zijn slachtoffers het op fatsoenlijke wijze zouden kunnen verantwoorden, zonder de betrokken partijen geen schuldgevoelens en verwijten op te leggen. U bent trots op uw regio-genoot en voorstander van een symposium, om U in de geschiedenis van Peter Stuyvesant te kunnen verdiepen, omdat hij evenals U in regio Friesland zou zijn geboren. Welke houding moet dan genomen worden m.b.t. Peter Stuyvesant zelf en alle slachtoffers en de veroorzaakte inhumaniteit? Zoiets in de geest van een eenzijdige ceremonie als dodenherdenking op 4 mei? U zal voor Peter Stuyvesant opkomen, misschien velen met U, wat kan men aan de zijde van de slachtoffers en gedupeerden stellen, die enige voldoening zal kunnen geven? Misschien een ‘bloemenkransje’ of ‘ zand erover heen’,’ sorry’,’ dat was de geest van de tijd’…De beschaving eist van ons, dat wij moeten kunnen vergeven en vergeten, dialogeren om verder in vrede te kunnen leven. Is een stellingname van er waren fouten geweest, onrechtvaardigheden gepleegd, wij betreuren dat heel diep, aanvaard onze verontschuldigingen……en klaar is Kees? Er waren zeker ook goede dingen geweest, maar wat moeten wij ermee? Wat kan er een zo’n confrontatie ten slotte t.a.v. Stuyvesant, t.a.v. van diegene die de slachtoffers vertegenwoordigen opbrengen? Of …..moeten wij met alle respect tegenover elkaar de handen schudden en de geschiedenis met hun doden in rust laten in de geest en verhoudingen van hun tijd.
  Ik weet het niet. De vermoedens, dat in een huis van een gehangene, het woord strop, welhaast, hoewel bespreekbaar moet kunnen zijn, niet zo welkom is, voor de zelfde reden, lijkt het mij, dat ieder in zijn gedachtewereld, gelukkiger, vrediger kunnen zijn, zonder confrontatie en het oproepen van het pijnlijk verleden en triestige situaties, die smart , kommer en zielenleed met zich meebrengen. Macht is vergankelijk, maar met zeer diepgaande vermogens, die elke verzoening terugbrengt tot die ene onuitwisbare noodlottige kringloop van eeuwig blijvende oorzaken en gevolgen in herinnering te brengen.
  Ik veronderstel, Mijnheer Peter de Haan, leed en pijn heersen, omdat men niet uit de weg ervoor wenst te gaan.
  Op het Eiland Curaçao bevinden zich, veel verstandige en wijze mensen, die samen met U een feestelijke Stuyvesant-symposium kunnen opbouwen en dat is hetgene wat U hartelijk toegewenst wordt.

  Chaleureus en welgemeend, R.Willems.

  —-Zeer geachte “Bezorgde Burger”,
  Er is aandacht besteed aan uw reactie. Op grond van uw toonzetting is er geen verdere behoefte om in te gaan op uw aanbevelingen en opmerkingen, met uitzondering van het volgende:
  Uw bezorgdheid als burger op het Eiland, lijkt mij afhankelijk, van in welke mate bij U, de eerlijkheid het langst duurt. Wie het laatst lacht, lacht het best. Mocht U veronderstellen, het laatst te zullen lachen, houdt U zich dan beslist niet in en lacht Uzelf een hoedje. Ik zal het in ieder geval doen, mocht het geluk één keertje maar, aan mijn kant staan. Vriendelijk gegroet.

  —-Beste Piet Snor,
  Sport is precies het tegenovergestelde wat er thans hier aan de orde is! Angst en haat zijn uw uitlatingen en voor uw rekening; het hoeft niet zo te zijn! Nieuw land, nieuwe namen is inderdaad onzin. Nieuwe namen wissen de gruwels van het kolonialisme niet uit. U mag in algemene verzoening geloven in de hoop dat het ook werkt. Met vriendelijke groeten. R.W.

 9. Beste Meneer Willems,
  Het Sint Thomas College leeft voort in de sport vereniging SITHOC :Voetbal en zwemmen. Bent u dat vergeten?
  Mischien moeten we nu dan een sport team oprichten met de naam PSC , dat zou leuk zijn als ze kampioen zouden worden van ons eiland. Dan worden we weer “geheerst ” door Kolonialen.

  De angst en haat jegens Koloniale herrineringen in sommige delen van onze maatschappij is belachelijk. Dit is geen vooruitgang maar juist achteruitgang, omdat men niet kan dealen met hun eigen verleden. Dat we een nieuw land zijn en dus nieuwe namen nodig hebben is onzin. 10 -10 -10 is eerder een last dan een lust geweest. We wonen nog steeds op Korsou/Curacao/Korsow en we zijn nog steeds yu di tera en nog steeds PSC-ers.

 10. @Rudy Willems. Jij moet je druk maken om de politiek in België. Het is daar één grote rotzooi en kunnen nieteens een regering vormen. Het verleden (goed en slecht) van een (ei)land is je geschiedenis. Dat moet je niet ontkennen maar meenemen naar de toekomst om van te leren. Hoe zit het met de mensen uit Belgisch Kongo? Ga je daar maar druk om maken dan doen wij het hier. Wij wonen hier omdat we van Curaçao houden (goed of slecht) en streven naar democratie en een gezonde toekomst op te bouwen voor iedereen. Dat vingertje wijzen van je moet je doen naar de man die je ziet in de spiegel. Verkoop al je luxe en kom hier wonen en draag een steentje bij ipv ‘tita piedra i bai skonde’ Dat is het werk van kobardes (lafaarden).

 11. Beste mensen, hierbij een reactie vanuit het verre Nederland op de commotie rond de naamsverandering van het Peter Stuyvesant College. Reden om te reageren is dat er komend jaar diverse activiteiten worden opgezet rond de persoon van P. Stuyvesant: zijn exacte geboortedatum is niet bekend maar vast staat dat het tussen voorjaar 1611 en voorjaar 1612 is geweest. We staan dus stil bij zijn 400 ste geboortejaar. Zelf zit ik in het initiatiefcomité dat aandacht wil schenken aan de historische rol van de man die in onze regio(Friesland) is geboren en die allerwegen gezien wordt als de bestuurlijk grondlegger van wat we nu New York noemen. Dat doen we niet uit blinde bewondering: we beseffen zeer wel dat ook Stuyvesant niet alleen een kordaat bestuurder was maar ook een kind van zijn tijd was en dat hij bijvoorbeeld met slavernij is opgegroeid.
  En er is ook die andere Antilliaanse connectie: hij verloor zijn voet bij St. Maarten toen hij de Spanjaarden bestreed. Los van dat bekendefeit: zijn betekenis als historische figuur, zowel voor Curacao als voor wat nu New York heet staat buiten kijf. Het is om die reden een wel heel bijzondere – en ook enigszins wrange- samenloop van omstandigheden dat die naamsverandering juist gebeurt in het jaar waarin wordt stilgestaan bij de figuur van Stuyvesant en waarin de grote Stuyvesantbiografie van dr. Jacobs zal uitkomen (najaar 2012). Daarin zal vast ook veel gezegd worden over wat hij op Curacao gedaan heeft. Jammer dat de minister die publicatie niet even afwacht want ik heb begrepen dat van Stuyvesant een vele malen genuanceerder beeld zal worden geschetst dan sommigen (die de geschiedenis oppervlakkig kennen) van hem hebben. We zijn voornemens ook een Stuyvesant-symposium te gaan organiseren omdaarop dieper te kunnen ingaan. Natuurlijk zullen we daarbij ook heel graag onze Antilliaanse landgenoten uitnodigen. Wij zijn heel benieuwd hoe er tegen de figuur Stuyvesant wordt aangekeken en stellen een geheel open discussie op prijs.
  Wij kunnen en willen verder niet treden in uw eigen afwegingen; we hopen wel dat – hoe de discussie over de naamsverandering ook afloopt- u het standbeeld van Stuyvesant ‘ongeschonden’ laat.
  Een hartelijke groet aan u allen vanuit de geboorteprovincie van Stuyvesant.

  Peter de Haan
  Huizum Dorp 97
  Leeuwarden

 12. @willems, dictoriaal gedrag door je eigen wens door te drukken en niet luisteren naar de bevolking.. en in dit geval democratisch een nieuwe naam willen en als het antwoord niet zo is hoe je wil dan maar niet luisteren naar de anderen.. zowiezo was deze keuze totaal niet transparant!! Maar misschien moet u een keer uit Belgie komen en hier zien hoe het hier is

 13. Bedankt voor uw reactie!
  @ Willems: Gelijkheid en Vrijheid zijn de speerpunten maar u kunt toch niet ontkennen dat de manier waarop een naamswijzigiging wordt doorgevoerd in strijd is met de gelijkheid en vrijheid.
  Gelijkheid is ondere andere een gelijkwaardige behandeling en gelijke kansen voor iedereen. De leerlingen en de jury hebben dit niet gekregen.
  Vrijheid: lees is politieke vrijheid op wikipedia! Deze regering gaat hierin echt een stap te ver!

  Gelijkheid en Vrijheid versus PSC: inplaats van PSC kan je ook zeggen Gelijkheid en Vrijheid versus Regering. is ook tegenstrijdig en druist tegen elkaar in.

  KIJk aub een keertje vanuit alle invalshoeken. Succes!

 14. Geachte Redactie (even reageren in volgorde v.d.binnengelopen reacties):
  Gerrit /* Geen vergelijkingen, het verleden moet plaats maken voor het heden. Minister Rosalia, had volstrekt accidenteel het evolutionaire ontwikkeling als een katalysator een proces op gang gebracht, maar is verder onbelangrijk en van geen enkel betekenis verder in het verloop van het proces. Men kan niet strijden voor ‘gelijkheid en vrijheid’ door afstoting van het kolonialistische verleden, en te gelijker tijd het goedkeuren van een kolonialistische levend symbool: PSC. Dit is tegenstrijdig!
  @RWillems/* Rosalia op basis van de meer relevante evolutionaire ontwikkeling:
  gelijkheid/ vrijheid (losmaking uit kolonialistische gebondenheid – tegengelijkertijd goedkeuren van een kolonialistische levende symbool PSC, dit druist tegen elkaar in en dit kan niet!
  Gomez/* Welke dictoriaat gedrag van wie en over wat? Naamwijziging is maar een gevolg maar geen oorzaak. Curaçao is een Pais Nobo, men kan niet enerzijds strijden om gelijkheid en vrijheid door afstoting van het kolonialistische verleden en tegelijkertijd het omarmen van
  en vereren van een kolonialistische levend symbool als de PSC. Dit heeft in geen enkele opzichte iets te maken met Rosalia of dictoriaat! De evolutionaire ontwikkeling was vóór Rosalia en ook daarna. Men gaat ook niet stemmen voor Pontjesbrug Emma of Juliana Brug, Pontjes brug is verleden en voorbij, gelijk alle kolonialistische symbolen dat een volmaakte vrijheid in de weg staat! Curaçao moet padelante!

 15. Een goed geschreven stuk en een duidelijke mening! Maar je kan niet het verleden vergelijken met het hededaagse democratie! Iedereen is mondig en heeft gelukkig een eigen mening en dat kan niet door Minister Rosalia genegeerd worden. Hedendaags wordt er gestemd over besluiten.

  @R. Willems; U wilt toch niet dat er weer 1 leider komt en zegt wat er moet gebeuren? 75% tegen naamswijziging, Rosalia mocht wel met zeer goede argumenten komen om tot dit besluit te komen en de jury ook nog te negeren.

 16. Beste Alejandro,

  Bij alle ingezonden stukken staat in de lead de naam. “Dit keer deelt Rudy Willems zijn visie over…”
  Bovenaan staat inderdaad ‘redactie’ omdat de brieven niet onder de naam van één van de Versgeperst redacteuren kan aangezien wij het stuk niet hebben geschreven en de mening van de schrijver misschien niet delen.

 17. Ik verzoek de redactie van versgeperst om in geval van ingezonden stukken het beleid toe te passen dat de NAAM van de inzender bij het stuk wordt vermeld. Dat is een vast uitgangspunt in de journalistiek. De Amigoe doet dat ook. Het lijkt me van het grootste belang voor de onafhankelheid en onpartijdigheid van versgeperst om dit principe toe te passen. Nu worden de opiniestukken aan versgeperst zelf toegedicht. Dat lijkt mij zeker als het om dergelijke ongenuaceerde stukken gaat niet verstandig.

 18. Slecht stukje.. het gaat juist om dictoriaal gedrag en leugens van de heren politici. Het volk wenst niet dat 1 persoon maar beslist wat er op Curacao gebeurt. Het overgrote deel van Curacao heeft geen problemen met de naam en ziet liever dat de heren politici ipv de hele wereld rondreizen aandacht schenken aan onderwijs! en niet naar een naam van een school. Indien de studenten van PSC problemen zouden hebben met de naam zouden ze zelf de naam kunnen veranderen en niet door racistische politici