• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

dag van de rechten van het kindCURAÇAO – Voorgaande jaren kreeg de ‘Dag van de Rechten van het Kind’ nauwelijks aandacht. Dit jaar zal de internationale dag, ooit opgericht door de Verenigde Naties en Unicef, niet zomaar aan ons voorbij gaan. Voor zowel kinderen, jongeren en ouders zullen er 20 november allerlei activiteiten georganiseerd worden.

Nadat de Tweede Wereldoorlog voorbij was, vond bijna heel de wereld dat zoiets vreselijks nooit meer mocht gebeuren. Dit was de aanleiding voor de geboorte van de Verenigde Naties (VN), zij richtte vervolgens een fonds voor kinderen in nood op: Unicef. Zij zet zich sinds 1946 in voor de rechten van kinderen over de hele wereld onder het motto: Kinderen eerst!

Een verdrag voor kinderrechten
Om de rechten van kinderen beter te beschermen, namen de VN en Unicef op 20 november 1989 het ‘Verdrag voor de Rechten van het Kind’ aan. Inmiddels is het verdrag door 191 van de 193 landen wereldwijd ondertekend. Die landen verplichten zich hiermee tot het beschermen van de rechten van de kinderen in hun land.

Tien basisrechten
Het ‘Verdrag voor de Rechten van het Kind’ bestaat uit 54 wetten, maar er zijn tien basisregels. Om er een paar te noemen: Alle rechten gelden voor alle kinderen over de hele wereld, het recht op bescherming tegen kinderarbeid, het recht om op te groeien bij familie, het recht op bescherming tegen mishandeling en geweld, en het recht op onderwijs.

Mi tin derechi
Deze tien belangrijkste regels worden door middel van audio-visuele spots gepresenteerd door kinderen. De spotjes worden tot 20 november uitgezonden bij Bos di Hubentut. Op 17 en 18 november vindt het festival ‘Mi tin derechi i mi ta konta’ oftewel ‘Ik heb rechten en ik tel ook mee’, in het WTC plaats. Meer dan 1800 schoolkinderen zijn hierbij betrokken en zullen de rechten van het kind door middel van dans, zang, toneel, film, tekeningen en poëzie onder de aandacht brengen.

Heftige discussies
In de ochtenduurtjes van de 20e is er een kleine conferentie waarbij jongeren en volwassenen een discussie aangaan over de rechten van het kind. Nieuwsgierig? Je kunt meediscussiëren tussen 08.00 en 13.00 in het WTC. De entree kost je een tientje, maar dat is wel inclusief lunch.

Congressen en shows
Ook de Stichting Kinderbescherming organiseert twee congressen, op 19 en 20 november. Deze gaat over seksualiteit en seksuele opvoeding, onder anderen een kinderpsycholoog en diverse gastsprekers van jeugdzorginstellingen hebben hun woordje klaarstaan. Deze congressen vinden plaats in het auditorium van de International School in Emmastad. De entree bedraagt 100 gulden en voor studenten 50 gulden. Dezelfde stichting organiseert ook een kindershow in het Festival Center op 21 november.

www.versgeperst.com