• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De Nederlandse Rutgers Nisso Groep heeft een onderzoek uitgevoerd onder negentien onbedoeld jonge vaders tussen 16 en 23 jaar. De culturele achtergronden van de jongens zijn heel divers. Drie van de ondervraagden zijn van Antilliaanse afkomst en één heeft Surinaams-Antilliaanse ouders.

Tienerzwangerschappen zijn een veel besproken onderwerp, maar het viel de Rutgers Nisso Groep op dat er hierin weinig aandacht is voor de jonge vaders. Door middel van het onderzoek wilden zij een beter inzicht krijgen in de ervaringen, behoeftes en wensen met betrekking tot hulpverlening en ondersteuning van tienervaders. Zo kan er betere voorlichting worden gegeven over anticonceptie en de risico’s van het jonge ouderschap.

Positieve associatie
Uit studies blijkt dat Antilliaanse jongens een grotere kans hebben om betrokken te raken bij een ongeplande zwangerschap dan jongens met andere culturele achtergronden. In het onderzoek van de Rutgers Nisso Groep wordt hier verder niet op ingegaan. Wel laat dit onderzoek duidelijke verschillen zien tussen de jonge vaders met een Antilliaanse achtergrond en bijvoorbeeld de Westerse jongens. Zo waren alle Antilliaanse (en Surinaamse) jongens blij te horen dat zij vader werden, terwijl de andere ondervraagden erg negatief tegenover het jonge vaderschap stonden. De jonge Antillianen gaven aan dat zij liever al op jonge leeftijd een kind krijgen dan helemaal niet. 

Veranderingen
Volgens één van de Antilliaanse deelnemers aan dit onderzoek zijn er veranderingen gaande binnen zijn gemeenschap over de rol van vaders. Voorheen zorgden met name moeders voor de kinderen en waren vaders voornamelijk financieel betrokken bij de opvoeding. De deelnemer vertelde dat steeds meer vaders betrokken raken bij de opvoeding en dat het krijgen van kinderen minder status verschaft dan in eerdere generaties. Hierdoor kijken jongens minder makkelijk aan tegen vaderschap en beseffen ze dat ook zij verantwoordelijk zijn voor de verzorging van het kind.

Familieband
De Antilliaanse jongens gaven aan dat zij inmiddels weten wat het vaderschap met zich meebrengt, maar dat zij veel steun krijgen van hun familie. Dit heeft een positieve invloed op het beeld dat de Antilliaanse jongens hebben van het vaderschap. De seksuele voorlichting die zij in hun jeugd hebben gekregen, was afkomstig van neven en nichten. Hun ouders vertelden alleen de negatieve kanten van seks, terwijl de neven en nichten ook de plezierige kanten belichten. De jongeren omschrijven deze familiegesprekken als ‘stoere praatjes, maar met een serieuze en praktische ondertoon waardoor er ook een vorm van seksuele voorlichting in zat’.

www.versgeperst.com