• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

kinderen van jtc drazanCURAÇAO – De Tafelronde Curaçao heeft 2500. gulden gedoneerd aan Fundashon Tesoronan Skondí. De stichting is een opvangtehuis voor minderbedeelde kinderen of kinderen die uit ontwrichte gezinnen komen. De stichting biedt een thuis aan deze kansarme en soms verstoten kinderen. De kinderen zijn maximaal tien jaar.

Jeanny Lacroes en haar echtgenoot zetten zich al meer dan 30 jaar in voor deze kinderen vanuit hun privéwoning in Buena Vista. Dankzij hun inspanningen kunnen de kinderen een zo normaal mogelijk gezinsleven hervatten. Tesoronan Skondí biedt de noodzakelijke sociale, psychische en spirituele ondersteuning via derden.

Vriendenclub
Tafelronde Curaçao maakt deel uit van de Nederlandse Tafelronde en is een vriendenclub voor mannen tot 40 jaar. De club houdt meerdere keren per jaar fundraisingactiviteiten om geld in te zamelen voor goede doelen. Op korte termijn volgt een nachtelijke sponsorloop.

tesoronan skondi

www.versgeperst.com