• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

Huntu nos por lograCURAÇAO – Het overkoepelende orgaan van schoolbesturen Rema Uni zet zich in voor het onderwijs op Curaçao. Volgens voorzitter Clementine Wallé nemen ouders zelden deel aan het onderwijs van hun kind, omdat ze niet beseffen dat dit op verschillende niveaus mogelijk is.

Met het project ‘Mayor Partisipá’ probeert de organisatie meer bewustzijn te creëren rondom de betrokkenheid van ouders bij het funderend onderwijs van hun kind. Dit door middel van trainingen en workshops. Het project in het leven geroepen door het ministerie van Onderwijs in samenwerking met Rema Uni en Federashon Instituto pa Desaroyo Komunitario Integral (FIDKI).

Oudercommissies
“Alle scholen die zich bezighouden met het funderend onderwijs moeten volgens de onderwijswetgeving een oudercommissie hebben”, zegt Wallé. Volgens de voorzitter is dit vaak niet het geval en als er wel een commissie bestaat, gaan ze zelden over tot actie”. Ze voegt toe dat de opvoeding niet stopt wanneer het kind wordt afgezet voor school, maar ook dan doorgaat.

Verantwoordelijkheid
“Ouders beseffen vaak wel dat ze medeverantwoordelijk zijn voor de schoolprestaties van het kind. Echter kunnen deze worden opgeschroefd door je als ouder meer te betrekken bij het onderwijs”, stelt ze. Wallé is ervan overtuigd dat betrokken ouders een positief effect hebben op het gedrag van het kind. “Als ouders en leraren contact onderhouden en als ze regelmatig hun gezicht laten zien of stem laten horen, denken kinderen wel twee keer na voordat ze bepaalde gedragingen vertonen. Ouders moeten zich willen betrekken bij het onderwijs om kinderen het belang van school te tonen. Dit heeft op zijn beurt ook uitwerking op de schoolprestaties”.

Niveaus
Wallé benadrukt daarnaast dat ouders op verschillende niveaus bij kunnen dragen aan het onderwijs van hun kind. “Denk hierbij aan een leesmoeder, het leveren van input om problemen op te lossen of door simpelweg op ouderavonden te verschijnen”.

‘Hisa Man’
Door middel van de publiciteitscampagne ‘Hisa Man’ (‘Steek uw hand op’) probeert de organisatie meer aandacht te vragen voor deze kwestie. Ouders worden opgeroepen samen te komen om de belangstelling voor en medewerking aan het onderwijs van hun kind te tonen. “Op 31 maart kunnen ouders deelnemen aan een gratis workshop waarin ze meer informatie krijgen over wat ze kunnen verwachten van een oudercommissie en waarom hun bijdrage van belang is”, vertelt Senior Marketing- en PR Consultant Jorge Cuartas. De workshop wordt gehouden in de Jeugdcentrale Curaçao in Groot Kwartier en duurt van 19.00 tot 21.00 uur.

Oproep
Rema Uni roept alle ouders op om vrijdag deel te nemen aan een symbolische actie op het Brionplein, waarbij ouders hun hand op steken. Hiermee hoopt de organisatie dat de betrokkenheid van ouders in het onderwijs van hun kind meer onder de aandacht wordt gebracht. Er worden verschillende foto’s gemaakt. Deze zijn later te bezichtigen op de facebookpagina, waar je tevens terecht kan voor meer informatie over het project. Vanaf 15.00 uur is iedereen welkom.

Workshop 8-3-2014 Hisa bo Man

www.versgeperst.com