DuurzaamheidCURAÇAO – Het Bedrijvenplatform Milieu (BPM) organiseert donderdag 30 januari een seminar waarin verschillende onderwerpen met betrekking tot duurzaamheid worden belicht. BPM zet zich in voor kennisuitwisseling voor een duurzame ontwikkeling van Curaçao.

Er wordt onder andere besproken wat de definitie van duurzaamheid is en hoe (buitenlandse) beursgenoteerde bedrijven hiermee omgaan. Ook wordt er aandacht besteed aan de profilering van lokale partijen wat betreft duurzaamheid en nieuwe inzichten omtrent dit onderwerp. Tenslotte komen ook de werking van consumptiepatronen, veiligheid binnen bedrijven als basis voor duurzaamheid en afvalscheiding aan bod. De seminar wordt gehouden bij Selikor te Parera en duurt van 08.00 tot 12.00 uur. De entree bedraagt 50 gulden (drank en eten inbegrepen) en de voertaal is Engels. Inschrijven kan via info@bpmcuracao.com

www.versgeperst.com