Tur organisashon ku a hanja un donashon 2013CURAÇAO – De eindejaarsviering  van stichting Johannes Bosco heeft onlangs plaatsgevonden. Tijdens deze jaarlijks terugkerende festiviteit overhandigt de stichting het bedrag van 10.000 gulden aan tien verschillende organisaties.

Elk jaar in de maand december ontvangen diverse organisaties de speciale donatie van het bestuur van Johannes Bosco. Deze donaties zijn bestemd voor organisaties die een positieve bijdrage leveren aan de Curaçaose samenleving.

Organisaties
De donaties werden tijdens deze feestelijke avond overhandigd aan: Fundashon kuido integral Banda Abou, Curaçao Animal Rights Foundation, St. Paulus college VSBO, International Christian Community, Fundashon nos Grandinan, Radulphus College, de Voedselbank, Parochie Sta. Anna, Stichting Felis en Siloam.

Direktora St Johannes Bosco -sra Roxanne de Leeuw

Blijdschap
“Ik kon mijn oren niet geloven toen ik het bedrag hoorde. Ik wist wel dat we een van de tien organisaties waren die een gift zouden ontvangen, maar ik had geen idee om hoeveel geld het ging”, aldus Mevrouw Petersen van stichting Felis.

Steun
Stichting Johannes Bosco: “Wij geven deze organisaties graag een steuntje in de rug.  Dit omdat zij kwetsbare groepen in de samenleving hulp bieden”. De stichting zet zich in voor de sociale ontwikkeling van jongeren. Daarnaast kunnen organisaties die hulp bieden aan probleemgezinnen, bejaarden en personen met een handicap ook in aanmerking komen voor een donatie.

5 reacties op “Stichting Johannes Bosco doneert 100.000 gulden”

  1. Ach ja, weet iedereen wel wat voor rotzakken het kunnen zijn? Leg je oor maar eens te luister op het eiland, de bestuurders zijn echt hele nare mensen!

  2. @Konosi, dank je voor het antwoord!

  3. @ Serka di Bo

    Deze Stichting heeft terreinen in eigendom (geschonken door de katholieke kerk(?) heel lang gelden) en door verhuur van opstallen en verkoop van deze terreinen heeft zij inkomsten.

  4. Hoe komt deze stichting aan haar geld?

  5. Hopi great …