groentenCURAÇAO – Wat is gezonde voedselproductie en hoe doe je dat? Donderdag is er een discussieavond in Pietermaai gewijd aan dit onderwerp. Jan Feersma van Agriton BV komt daarbij aan het woord over voedselveiligheid en over het zelf produceren ervan.

Volgens milieuorganisatie Amigu di Tera is gezond voedsel op het eiland niet makkelijk te krijgen. Door het gebruik van bestrijdingsmiddelen zijn de verkrijgbare groenten en fruit vaak niet gifvrij. Op Curaçao zijn er enkele initiatieven gaande die landbouw op een andere manier bedrijven. Uitgangspunt daarbij is respect voor de natuur. Amigu di Tera wil een kritische discussie over voedselproduktie aanzwengelen door deze afwijkende visies de ruimte te geven.

Informatieavond
De discussieavond wordt gehouden in de vroegere bibliotheek op het Johan van Walbeeckplein 13 in Pietermaai. Aanvang is om 19.00 uur en duurt ongeveer twee uur. De toegang is gratis. De voordracht van Feerman is in het Nederlands. Vragen kunnen zowel in het Papiaments als in het  Nederlands gesteld worden.

www.versgeperst.com