CURAÇAO – Het nieuwe bestuur van Federashon Otrobanda heeft zichzelf en hun toekomstplannen gepresenteerd aan de leiders van Otrobanda. Dit gebeurde tijdens een workshop die zaterdag plaatsvond. Ze willen onder andere de veiligheid in Otrobanda verbeteren en vervallen panden opknappen.

De workshop vond plaats in het voormalige St. Martinus College aan het Brionplein. Van 08.00 tot 14.00 uur hebben de leiders samengewerkt aan de plannen voor Otrobanda.

Prioriteiten
Tijdens de workshop werden de prioriteiten voor de komende jaren vastgesteld. Deze zijn onder andere het stimuleren van de wijkorganisaties zodat deze goed gaan functioneren, het stimuleren van de zelfredzaamheid van bewoners en het promoveren van meer diversificatie van de economie in Otrobanda.

Toekomst
Ook was er een onderdeel tijdens de workshop waar de bewoners mochten beschrijven hoe hun eigen wijk er in de toekomst uit zou moeten zien. De acht wijken waaruit Otrobanda bestaat zijn Rif, Kortijn, Kura Shon Fil, Ser’i Otrobanda, Ser’i Domi, Domi, Baraltwijk ienJuan Domingo/Mundu Nobo.

13 reacties op “Toekomstplannen voor Otrobanda”

 1. Geachte Heer Groeneveld,

  Toch nog zeer onvoldoende economische diversificatie van Otrobanda!.Waar ter wereld denkt U dat het anders gaat? Deze genre diversificatie van de economie, onopvallend door goede banen geleid, zal best zoden aan de dijk zetten.
  De wereld economie, wat U zich kennelijk als beschaving waant, is echt niet beter dan wat u noemt de diversificatie van de economie van Otrobanda!
  In de Irak-Iranoorlog (1980-88) werd op grote schaal chemische en biologische wapens ingezet, geleverd door Duitsland, Frankrijk en de VS, door omzeiling van het verbod. Ook groot oorlogsmateriaal werden afgeleverd: Mirages, tanks tot zelfs Scuds-raketten.
  De Nederlander Frans van Anraat werd veroordeeld tot 17 jaar gevengenis straf voor het leveren van verboden stoffen om Iranezen en Koerden te vernietigen.
  Internationaal was men stom en doof, keek de andere kant op tot heden toe, terwijl ongeveer 100.000 mensen sneuvelden.
  Dit …..ter vergelijking maar Groeneveld. Otrobanda heeft alles om als gemeenschap te kunnen overleven en zegevieren….en Mijnheer Groeneveld, je kunt beter lakens verslijten dan schoenen!

 2. Eduardo heeft gelijk, Pietermaai is geweldig opgeknapt en wordt nog iedere dag mooier. Maar dat betekent niet dat we alles hier maar goed moeten vinden. Benoem het goede en het slechte. Helaas is met name de Europese Nederlander huiverig voor het laatste, bang om voor kolonisator te worden uitgemaakt. Een schreef gisteren zelfs een bedankbrief naar de Amigoe omdat hij goed in het Sehos opgevangen was terwijl dat toch niet meer dan normaal is.

  Nog even en we gaan bedankbrieven sturen omdat we een Curacoaenaar hebben gezien die richting aangaf bij het afslaan.

 3. Een positief initiatief word weer duidelijk meteen weer de kop in gedrukt. Kijk naar b.v. Pietermaai nu en vroeger? Prachtig!! Otrabanda is al geweldig en zal in de toekomst ook geperfectioneerd worden. Ik zou graag meehelpen in plaats van aan de zijlijn mensen demotiveren. Helaas lees ik dit soort reactie over positieve dingen altijd op dit forem. We hebben samen nog een lange weg te gaan op dit mooie eiland maar ik zeg alleen dank je wel tegen die gene met een positieve instelling. Mensen die echt van Curaçao houden en er dus ook thuis horen.

 4. Geachte M.O. Raalridder,

  Uw pastoor verhaaltjes als idealist en realist, hoe wilt U het gaan toepassen mbt vormgeving van de toekomstplannen voor Otrobanda? Of is het mogelijk, enkel een ongepast grapje van U om te lachen?

 5. Een idealist is de pastoor die achter het altaar de 10 geboden preekt (‘Gij zult niet stelen’).

  Een realist is de pastoor die bij het verlaten van de kerk de deur op slot doet.

 6. Waarom doet U het niet? Hoogtevrees?

 7. Het lijkt me meer dan noodzakelijk, dat iemand eens de definities van idealist en realist gaat opzoeken.

 8. Geachte Heer J. Thode,
  U denkt té ver vooruit, slaat daarom het processuele inspanningen over, wat uw succeskansen als realist aanzienlijk vermindert. Elke marathonwedstrijd behoort van start tot finish gelopen te worden, rekening houdend met wat tijdens de race zich zou kunnen voltrekken!
  Idealisten verkennen het parcour, doceert hun krachten, houden rekening met mogelijke verzwakking om zo de inhoud van de race te bepalen! De realist daarentegen denkt uitsluitend aan het winnen en misschien reeds gewonnen te hebben voor hij start, met de grote kans niet eens de finish te halen! Indien U meer aan praktische kant denkt te hebben, is het maar uw persoonlijke zienswijze, dus uw persoonlijke keuze!
  Mbt. het MFK programma zoals U het stelt, rijst wel de vraag, wat ‘potverteren-blonde troetelpoedel-persoonlijke fotograaf en nepotisme, te maken hebben met wel of niet slagen van het MFK-programma!
  Integendeel wat U wenst te suggereren, zouden best het potverteren,,-blonde troetelpoedel, persoonlijke fotograaf en nepotisme, juist een stuwkracht kunnen zijn om het MFK-programma meer lucht te geven om te kunnen slagen.
  Het is absoluut verkeerd te denken, dat omstandigheden altijd onveranderlijk zijn, zo U wilt, gelijkblijvend zijn!

 9. Misschien wat voor Chris van Wijk.. die wilde toch wat voor het eiland doen.. ipv een kiki beach..

 10. Ik heb bewondering voor idealisten, maar heb in de praktijk meer aan realisten.

  De idealist geloofde in het MFK programma, de realist voorzag dat het een groot potverteren zou worden (iedere maand is Schotte in het buitenland met zijn blonde troetelpoedel en persoonlijke fotograaf) en een nog groter nepotisme (de hele familie Schotte is inmiddels van dikbetaalde commissariaten voorzien).

 11. Beste Ferd,

  Uit je reactie maak ik op dat je jouw plannen graag laat beperken door veronderstelde beperkingen (beschikbaarheid Jennifer Lopez en huizen aan het Spaanse Water). Jij bent uiteraard vrij om je daardoor te laten beperken.

  Had je dezelfde reactie gestuurd naar John F. Kennedy, toen hij de Amerikanen het ideaal/plan voorlegde om binnen 10 jaar een Amerikaan op de maan te hebben?

  Vergeleken daarmee zijn de plannen zoals uitgesproken door Federashon Otrobanda veel realistischer dan die van de toemalige president van de Verenigde Staten. Ik zie juist allerlei hoopgevende intitiatieven op Curacao, maar ook in Otrobanda, die mij het vertrouwen geven dat het wel helpt om idealen uit te spreken, en dat het niet helpt om deze als “onrealistisch” weg te zetten (Een voorbeeld: De recente vestiging van Stichting F.E.L.I.S. aan de Witteweg 44 in Otrobanda)

  Ron

 12. Toekomstplannen voor Otro-banda.

  Geachte Heer Ferd Jansen,

  In het kader van de ontwikkelingen van Otro-banda in dit pril begin, lijkt uw ‘realiteit’ zoals U het stelt, een beetje bizar, en zet mogelijk geen zoden aan de dijk. Uw zienswijze heeft wel zin, omdat van de ene gedachte komt een ander, die mogelijk wegen aanwijst voor een oplossing!
  In deze soort zaken is breed denken noodzakelijk, zij het utopisch of ideologisch om dan te kijken wat haalbaar is.
  Utopie schetst een betere toekomst en is een stuwkracht: het bestaande wordt afgewezen en daarvoor komt er een Ideaalbeeld om na te streven. Op deze wijze had ook het socialisme zich gevormd voor veranderingen en vooruitgang.
  Ideologie is rechtvaardiging van de bestaande maatschappelijke verhoudingen, terwijl utopie een model is waarnaar de realiteit dient te worden omgevormd, door het bestaande af te wijzen en daarvoor een ideaalbeeld na te streven. Zo kwamen ook vele sociale veranderingen en vooruitgang tot stand. Wat voorheen fantasie leek te zijn, wordt vaak verwerkelijkt, hetgeen Otro-banda in dit pril begin nodig heeft.
  Het innemen van een realistische uitgangspunt, overeenkomstig uw denkmodel is star, weinig flexibel, biedt geen armslag, terwijl utopie ruimte laat voor de fantasie, die best realiteit zal kunnen worden.

 13. Ik denk dat deze plannen even realistisch zijn als mijn toekomstplannen: een huwelijk met Jennifer Lopez en een huis aan het Spaanse Water.

  Laat de Otrabandisti wel realistisch zijn, iedereen wil Otrobanda graag opgeknapt zien maar daar is gewoon geen geld voor, zeker niet met de huidige crisis.

  Wat realistischer toekomstplannen zou de geloofwaardigheid ten goede komen.