• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – “Wij als gemeenschap hebben de taak het leven van onze ouderen makkelijker te maken, zodat zij onafhankelijker kunnen leven”, vertelt Ivar Asjes. Morgen is de Dag van de Ouderen en verdienen en dit jaar is de dag gebonden aan families van de ouderen.

“Het is belangrijk om de ouderen veel liefde en aandacht te geven, hen gezelschap te houden en goede medische zorg te bieden. De Internationale dag van ouderen is daarom verbonden aan de families van de ouderen, omdat de familie erkenning, genegenheid en bescherming kan bieden”, gaat Asjes verder.

Verzorgen
Het zijn onze ouderen die culturele en morele waarden overdragen, zij zijn degenen die zorgen voor hun kleinkinderen wanneer hen ouders dat niet kunnen, zij zijn degenen die de familie bijeen houden bij conflicten. Daarom moeten wij voor onze ouderen zorgen en hun helpen”, aldus Ivar Asjes.

Verdubbeling
In een verslag van de Verenigde Naties is te lezen dat er nu 600 miljoen mensen op de wereld zijn van 60 jaar en ouder en volgens berekeningen zal dit aantal in 2025 verdubbeld zijn. Soms worden ouderen te snel in een bejaardentehuis gestopt door familie waar zij al snel komen te overlijden door eenzaamheid”, aldus de Parlementsvoorzitter. “Daar moet verandering in komen.”

1 reactie op “Ouderen verdienen waardering”

  1. Misschien zou meneer Asjes wat de coalitie, waarvan zijn partij onderdeel uitmaakt, doet om die prachtige doelstelling van hem te bereiken….