• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De marine wringt zich de komende weken letterlijk in allerlei bochten. Op zowel Curaçao als Aruba vindt de Caribbean Archer 2011 plaats, een grote oefening van het Korps Mariniers uit Nederland. De oefening is bedoeld om militairen te certificeren voor hun operationele gereedheid.

Oostpunt zal voor de mariniers veranderen in Afghanistan inclusief dorpjes waar zij bijeenkomsten houden met de ‘dorpsoudsten’. De mariniers nemen het tijdens de oefening op tegen guerrillagroeperingen die zich schuilhouden tussen de lokale bevolking.

Aruba en Bonaire
Op Aruba worden de vaardigheden van de mariniers getest met gevechtsoperaties in het hoogste geweldspectrum terwijl op Bonaire de amfibische vaardigheden op de proef worden gesteld. Op Bonaire wordt een evacuatieoperatie en een verrassingsaanval vanuit zee uitgevoerd.

Operationele gereedheid
De oefening op de Benedenwindse Eilanden is bedoeld om het Tweede Mariniersbataljon, bestaande uit drie compagnieën van elk 150 militairen, te certificeren voor hun operationele gereedheid. Om de certificering te halen moeten zij alle militaire operaties op het eiland succesvol uitvoeren. Hierna staan zij een jaar lang paraat om direct overal ter wereld ingezet te kunnen worden.

www.versgeperst.com