• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

ZiekenhuisCURAÇAO – “Ik denk niet dat we echt voorbereid zijn omdat we nog steeds niet weten hoe we met het ebolavirus moeten omgaan”, bekent een verpleegkundige van het Sint Elisabeth Hospitaal (SEHOS). Volgens de verpleegkundigen heeft het personeel nog steeds geen informatie gekregen over ebola. Lees meer »

ziekenhuisCURAÇAO – Het Sint Elisabeth ziekenhuis heeft in samenwerking met andere (zorg)instanties een protocol opgesteld, mocht er zich een ebola-uitbraak op Curaçao voordoen. De Pan American Health Organisation heeft onlangs echter vastgesteld dat de kans op een uitbraak in onze regio zeer klein is. Lees meer »

Foto Rijksoverheid: Ronald PlasterkCURAÇAO – Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het vorige week getekende protocol openbaar gemaakt. Hij tekende het document samen met premier Ivar Asjes. Het protocol gaat over de afsluiting van subsidieprojecten en herverdelen van overgebleven gelden. Lees meer »

DiabetesCURAÇAO – Dat er onder de lokale gezondheidszorg een grote bereidheid is om te komen tot een gestructureerde, multidisciplinaire aanpak van de diabeteszorg en educatie, werd afgelopen zaterdag bewezen. Bij de werkconferentie Protocol Diabeteszorg in het WTC waren 82 professionals aanwezig. Lees meer »

CURAÇAO – Het Openbaar Ministerie (OM) BES, Korps Politie Caribisch NL, Jeugdzorg en Gezinsvoogdij en de Voogdijraad hebben maandag het protocol ‘Meldingen kindermishandeling door Jeugdzorg en Gezinsvoogdij en Voogdijraad bij het OM en politie’ getekend. Het protocol geldt op Bonaire, St. Eustatius en Saba. Lees meer »

CURAÇAO – Rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte en hoofd van de inspectie Veiligheid en Justitie, Gertjan Bos hebben maandag een protocol ondertekend gericht op rampenbestrijding en crisisbeheersing in Caribisch Nederland. Het protocol is gericht op het afstemmen en overzichtelijk maken van de taken en rollen. Lees meer »

CURAÇAO – Staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) maakt vandaag met ministers van Aruba en Sint Maarten afspraken over de samenwerking op het gebied van luchtvaart en scheepvaart. Dit in het kader van de nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling van Curaçao en Sint Maarten sinds 10-10-10. Lees meer »

CURAÇAO – Onlangs hebben de BES-eilanden Curaçao benaderd met het verzoek om hen bij te staan met advies en steun bij de implementatie van ijkwerkzaamheden. Hierbij gaat het onder andere om de kalibratie van benzinepompen en de gewichtsverdeling van grindvrachtwagens. Lees meer »

CURAÇAO – De takenoverdracht voor het ministerie Verkeer en Vervoer van het Land de Nederlandse Antillen naar eilandgebeid Curaçao is begonnen. Het is de bedoeling dat er voor 15 februari een protocol klaar is, waarin afspraken staan over hoe de overdracht gaat plaatsvinden. Lees meer »