• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Minister van Koninkrijksrelaties Liesbeth Spies is aan de tand gevoeld over het schorsen van de Statenvergaderingen door Statenvoozitter Ivar Asjes. “Het voor onbepaalde tijd opschorten van Statenvergaderingen is in strijd met het Reglement van Orde van de Staten van Curaçao”, geeft Spies aan. Lees meer »