• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

mike eman arien rasmijnCURAÇAO – Alle fracties in het Arubaanse parlement hebben kritiek op het nieuwe akkoord voor financieel toezicht dat Aruba en Nederland met elkaar hebben gesloten. Dat meldt Caribisch Netwerk. Tijdens de korte Statenvergadering waarin premier Mike Eman uitleg gaf over het protocol was er veel gemor. Lees meer »

mike emanCURAÇAO – Nog voor het vertrek van het koninklijk echtpaar en minister Ronald Plasterk (Koninkrijksrelaties) uit Aruba, hebben Aruba en Nederland een nieuw akkoord weten te treffen over financieel toezicht. In plaats van een College Financieel Toezicht (Cft) komt er een Arubaans Financieel Toezicht (Aft). Lees meer »

José JardimCURAÇAO – Minister van Financiën José Jardim heeft niet het gevoel dat het College financieel toezicht (Cft) een permanent karakter aan het krijgen is. Hij vindt dat als Curacao zelf gezonde overheidsfinanciën kan waarborgen, we eigenlijk geen behoefte hebben aan het Cft. Lees meer »

tweede kamerCURAÇAO – Het College financieel toezicht (Cft) gaat de financiële risico’s van overheids-nv’s meewegen bij het beoordelen van de begrotingen van Curaçao en Sint Maarten. Dat blijkt vandaag tijdens een debat over de taken van toezichthouder Cft in de Tweede Kamer, meldt Caribisch Netwerk. Lees meer »

Foto Voorzitter Age BakkerCURAÇAO – Het College Financieel Toezicht (Cft) pleit voor invoering van permanent financieel toezicht op Aruba. College-voorzitter Age Bakker meldt in een brief aan de gouverneur en de Rijksministerraad dat het invoeren van een ‘Fiscal Counsil’ niet voldoende is om onafhankelijke controle te kunnen garanderen. Lees meer »

Foto Athony Saiji: Amerigó ThodéCURAÇAO – Amerigo Thodé is degene die vermoedelijk het besloten overleg van de commissie financiën van de Staten met het Cft (College financieel toezicht) opnam. Eerder werd een deel van de geluidsopname afgespeeld op Radio Mas. Het opzettelijk lekken van vertrouwelijke informatie is strafbaar. Lees meer »

aruba vlagCURAÇAO – Oppositiepartij MEP wil dat het definitieve Cft-rapport over de begroting van 2014 alsnog openbaar wordt gemaakt. Dat maakt partijleider Evelyn Wever-Croes kenbaar in een brief aan minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties. Dat meldt Caribisch Netwerk. Lees meer »

CFtCURAÇAO – Het College financieel toezicht (Cft) heeft de afgelopen week een bezoek gebracht aan Curaçao. Het College is onder meer het gesprek aangegaan met Gouverneur Lucille George-Wout en minister Stanley Palm van Financiën. Verschillende overheidsvennootschappen werden daarbij onder de loep genomen. Lees meer »

zak met geldCURAÇAO – De drie openbare lichamen in Caribisch Nederland hebben 2013 met een begrotingsoverschot afgesloten. Toch moet er meer gedaan worden om het financieel beheer op orde te brengen, vindt het College financieel toezicht (Cft). Op Bonaire dreigt zelfs een aanwijzing, suggereert het Cft. Lees meer »

Geld ontvangenCURAÇAO – Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Konikrijksrelaties heeft de normale gang van zaken rond financieel toezicht opgehelderd. De taken en verantwoordelijkheden van het College financieel toezicht (Cft), de Rijksministerraad (RMR) en de Tweede Kamer behoefden nadere duiding. Lees meer »

aruba vlagCURAÇAO – Aruba krijgt een officiële aanwijzing van de Rijksministerraad. Dat meldt Caribisch Netwerk. Dat heeft de Rijksministerraad vanochtend besloten in Den Haag. Gouverneur Fredis Refunjol is gevraagd de ondertekening van de landsbegroting 2014 aan te houden, zolang nog onderzoek naar de begroting wordt verricht. Lees meer »

prof Age Bakker thumb CftCURAÇAO –  De overheid loopt financiële risico’s die in 2015-2016 kunnen leiden tot een begrotingstekort. Dat zegt voorzitter van het College financieel toezicht (Cft) Age Bakker. Om dit zoveel mogelijk te beperken moet het regeringsbeleid strikt worden gehanteerd. Lees meer »