• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

CBSCURAÇAO – Ondernemers hebben meer vertrouwen in de economie. Dat blijkt uit de Conjunctuurenquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het betreft een lichte stijging. 44 Procent van de ondernemers geeft aan dat het vertrouwen in de economie verslechterd is. Vorig jaar december betrof dit de helft van de ondernemers. Lees meer »

CBSCURAÇAO – Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) is in de maand augustus stabiel gebleven. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het betreft een stijging van 1,0 procent. Zo zijn onder andere de prijzen van dranken en sigaretten (1,3), voeding (0,9) en de gezondheidszorg (0,9) licht gestegen. Lees meer »

geld thumbCURAÇAO – De consumentenprijsindex (CPI) van Curaçao is in juli met 0,1 procent gestegen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met juli stegen de prijzen met 0,9 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Lees meer »

cbsEen derde van de bevolking van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba drinkt geen alcohol. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De helft van de vrouwen van vijftien jaar en ouder gaf aan de afgelopen twaalf maanden geen alcohol genuttigd te hebben. Bij de mannen betrof dit een kwart. Lees meer »

cbsCURAÇAO – De levensverwachting van mensen die geboren zijn in Caribisch Nederland is slechts 0,9 jaar lager dan in Nederland. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Mensen worden gemiddeld 80,2 jaar oud op de eilanden. Op de 65ste verjaardag is dit verschil zelfs verwaarloosbaar (0,1 jaar). Lees meer »

CBSCURAÇAO – Uit de conjunctuurenquête van december 2013 is gebleken dat 50 procent van de ondernemers minder vertrouwen heeft in de economie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit percentage is vrijwel gelijk aan de meting die in juni werd gedaan (49 procent). Lees meer »

geld thumbCURAÇAO – De prijzen op Curaçao zijn in oktober 2013 0,3 hoger dan in september. In het afgelopen jaar tot en met oktober 2013 namen de prijzen met 1,6 procent toe ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Lees meer »

grafiekCURAÇAO – Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) start deze maand met een conjunctuuronderzoek. Doel van dit onderzoek is om regelmatig actuele informatie te kunnen verschaffen over economische ontwikkelingen. Er worden 800 bedrijven geënquêteerd. Lees meer »

geld thumbCURAÇAO – Het consumentenprijsindexcijfer van Curaçao is in augustus ongewijzigd gebleven ten opzichte van juli. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met augustus namen de prijzen met 2 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. Lees meer »

grafiekCURAÇAO – Investeringen door bedrijven zijn afgenomen ten opzichte van december 2012. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse conjunctuurenquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek onder bedrijven. Investeerde eind vorig jaar nog 42 procent van de bedrijven, eind juni was dat 36 procent. Lees meer »

OnderzoekCURAÇAO – Ongeveer zeven op de tien inwoners van Caribisch Nederland is werkzaam. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De netto arbeidsparticipatie varieerde in 2012 van bijna 73 procent op Bonaire tot ruim 64 procent op Saba. De werkloosheid was lager dan in Europees Nederland. Lees meer »

GeweldCURAÇAO – Antillianen zijn in relatief vaak slachtoffer van moord en doodslag. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn er 113 Antilliaanse mannen om het leven gekomen door geweldsdelicten tussen 1997 en 2011. Het gaat gemiddeld om 13,2 op 100.000 mannen. Lees meer »