• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

CBSCURAÇAO – Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao is in de maand juli 1,1 procent gestegen ten opzichte van juni. De prijzen namen met 0,8 procent toe ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De prijsontwikkeling van kleding en schoenen, graanproducten, elektriciteit, en brandstof droegen hieraan bij. Lees meer »

CBSCURAÇAO – Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) is in de maand juni 0,5 procent gestegen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met juni, steeg de prijs gemiddeld met 1,0 procent. Lees meer »

CBSCURAÇAO – Er heerst nog altijd een hoge werkloosheid onder jongeren op Curaçao. 23 Procent van de jongeren is werkloos op ons eiland. Dat is meer dan het dubbele van het algemeen werkloosheidspercentage (9,9). Dit blijkt uit de nieuwe publicatie van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS); De economische status van de bevolking van Curaçao: Census 2011. Lees meer »

geld thumbCURAÇAO – 25,1 Procent van alle huishoudens op Curaçao leeft onder de armoedegrens. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de Census 2011. Het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft is wel gedaald. In 2001 betrof het namelijk 33,7 procent van de huishoudens. Lees meer »

CBSCURAÇAO – Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) is in de maand oktober stabiel gebleven. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het betreft een gemiddelde prijsstijging van 1,3 procent. Zo zijn onder andere de prijzen van vervoer en communicatie (1,3), dranken en rookwaren (0,9) en de gezondheidszorg (0,6) licht gestegen. Lees meer »

criminaliteitCURAÇAO – De angst- en onrustgevoelens ten aanzien van criminaliteit zijn toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van de Slachtofferenquête  van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Er heerst vooral angst onder vrouwelijke respondenten van 35 tot 64 jaar oud. Ouderen vertonen opmerkelijk genoeg juist minder angst. Lees meer »

CBSCURAÇAO – Ondernemers hebben meer vertrouwen in de economie. Dat blijkt uit de Conjunctuurenquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het betreft een lichte stijging. 44 Procent van de ondernemers geeft aan dat het vertrouwen in de economie verslechterd is. Vorig jaar december betrof dit de helft van de ondernemers. Lees meer »

CBSCURAÇAO – Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) is in de maand augustus stabiel gebleven. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het betreft een stijging van 1,0 procent. Zo zijn onder andere de prijzen van dranken en sigaretten (1,3), voeding (0,9) en de gezondheidszorg (0,9) licht gestegen. Lees meer »

geld thumbCURAÇAO – De consumentenprijsindex (CPI) van Curaçao is in juli met 0,1 procent gestegen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met juli stegen de prijzen met 0,9 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Lees meer »

CBSCURAÇAO – Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) is in de maanden april, mei en juni met respectievelijk 0,1 en 1,1 en 0,9 procent gestegen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met april, mei en juni, stegen de prijzen respectievelijk met 0,7, 0,6 en 0,6 procent. Lees meer »

Geld ontvangenCURAÇAO – In het tweede kwartaal van dit jaar steeg de inflatie op de BES-eilandne aanzienlijk. Na extreem hoge inflatie in 2011, daalde vanaf die 2012 weer. Nu stijgen de prijzen echter opnieuw erg hard, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Lees meer »

CBSCURAÇAO – De economische ontwikkeling op Curaçao zijn in 2013 gedaald met 0,8 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee stagneert de economie van ons eiland sinds 2009. De economische groei wordt berekend aan de hand van de volumegroei in het productieproces en de conjunctuurontwikkeling.  Lees meer »