• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

patientCURAÇAO – Stichting Patiëntenbelangen BES doet een oproep aan alle patientenorganisaties op Bonaire om zaterdag een vergadering bij te wonen. De vergadering is bedoeld om de inrichting en uitvoering van de zorgverzekering voor deze eilanden verder vorm te geven. Lees meer »

Groene energieCURAÇAO – Bonaire, Sint Eustatius en Saba moeten gaan samenwerken op het gebied van energievoorziening, maar daarvan is nu weinig sprake. Dat blijkt uit een brief van minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer, meldt Caribisch Netwerk. Lees meer »

Foto Rijksoverheid: Edith SchippersCURACAO – Minister Edith Schippers gaat akkoord met een voorstel vanuit Caribisch Nederland om besparingen op de zorgkosten te halen. Eerder voorgestelde maatregelen worden uitgesteld tot 1 januari 2015, onder de voorwaarde dat het voorstel een besparing van 1 miljoen euro per half jaar oplevert. Lees meer »

leden CFTCURAÇAO – Het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) laat weten dat over 2012 voor het eerst sprake is van een positief resultaat voor de drie openbare lichamen. “Nu een positief resultaat is bereikt, is de tijd rijp om de aandacht te richten op de opbouw van weerstandsvermogen.” Lees meer »

CURAÇAO – Het Openbaar Ministerie (OM) BES, Korps Politie Caribisch NL, Jeugdzorg en Gezinsvoogdij en de Voogdijraad hebben maandag het protocol ‘Meldingen kindermishandeling door Jeugdzorg en Gezinsvoogdij en Voogdijraad bij het OM en politie’ getekend. Het protocol geldt op Bonaire, St. Eustatius en Saba. Lees meer »

CURAÇAO – De lancering van de Stichting Patiëntenbelangen BES (SPB-BES) is een feit. De Stichting, met George Soliana als voorzitter, vertegenwoordigt de belangen van alle medische patiënten op de drie BES-eilanden en dient als spreekbuis voor deze patiënten. Lees meer »

CURAÇAO – Bijna de helft van de volwassen bevolking van Bonaire heeft een petitie ondertekend waarin minister van Volksgezondheid Edith Schippers wordt opgeroepen de bezuinigingen te herzien. De lijst met 3000 handtekeningen wordt vandaag in Den Haag aangeboden door rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte. Lees meer »

CURAÇAO – Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben op het terrein van de begrotingsprocessen belangrijke vorderingen gemaakt. Het financiële beheer blijft echter kwetsbaar. Dit schrijft het College financieel toezicht (Cft) in hun achtste halfjaarrapportage. Lees meer »

CURAÇAO – De Koninklijke Marechaussee (KMAR) start op 7 januari een opleiding voor algemeen opsporingsambtenaren. De opleiding zal worden gevolgd door zeventien lokale medewerkers die nu als grensbewaker bij de (lucht)haven werkzaam zijn. De interne opleiding duurt 36 weken. Lees meer »

CURAÇAO – De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Nederland heeft een mail ontvangen waarin een inwoner schrijft dat zij van plan is op Bonaire te gaan wonen. De Kamervoorzitter heeft naar aanleiding hiervan op 11 oktober een brief gestuurd naar minister Edith Schippers. Lees meer »

CURAÇAO – Sinds de staatkundige veranderingen van 10-10-10 zijn de afspraken met de BES-eilanden op de terreinen onderwijs en zorg door de rijksoverheid in Den Haag nageleefd. Dit schrijft de Algemene Rekenkamer vandaag in het rapport ‘Rijksoverheid en Caribisch Nederland: naleving van afspraken’. Lees meer »

CURAÇAO – Rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte en hoofd van de inspectie Veiligheid en Justitie, Gertjan Bos hebben maandag een protocol ondertekend gericht op rampenbestrijding en crisisbeheersing in Caribisch Nederland. Het protocol is gericht op het afstemmen en overzichtelijk maken van de taken en rollen. Lees meer »