• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

ingezondenCURAÇAO – Spraakmakend nieuws, knallend evenement of sportief hoogstandje? Soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag schrijft Joseph Hart over de vicieuze cirkel die corruptie heet.

Een vicieuze cirkel is een ketting van activiteiten, verbonden met en afhankelijk van elkaar, waarvan elk onderdeel disfunctioneert en de andere negatief beïnvloedt, met als gevolg dat het eindresultaat nog erger wordt. Een proces dat uit verschillende onderdelen bestaat, zoals een bedrijf, een fabriek of een land, kan in een vicieuze cirkel belanden wanneer de verschillende aan elkaar verwante onderdelen niet goed functioneren en het hele proces geleidelijk aan minder goed draait en uiteindelijk op een mislukking uitloopt.

Om een positieve ontwikkeling mee te maken moeten de onderdelen elkaar steunen:
– Overheid: transparant, vrij van corruptie, goed voorbereide, toegepaste en gecontroleerde wetten; veiligheid en bescherming van de regering, land en bevolking; een midden en lange termijn visie en een efficiënt functionerend ambtelijk apparaat.
– Economie en financiën: aantrekkelijk voor de investeerder, wetten die investering en werkgelegenheid bevorderen.
– Een goed onderlegd en proactief ingesteld volk, met een goed en productief werk ethiek.
– Onderwijs: toegankelijk voor iedereen, aangepast aan de huidige ontwikkelingen, met blik op de toekomst en innoverend.
– Goede verstandhouding tussen de overheid, vakbondswezen en ondernemers.
– NGO’s!

Indien een of meerdere onderdelen falen, zal dit meteen een negatief gevolg hebben op de andere aspecten, wat het hele proces zal aantasten.

Voorbeeld: corruptie binnen de overheid geeft een verkeerd signaal en schept een negatief beeld in het buitenland (wat ik al twee keer heb gelezen in een ochtendblad). Nog erger is het wanneer parlementsleden verdacht worden van misdadig gedrag, of wanneer de veiligheidsdienst is besmet en er geen nationale zekerheid meer is.
Gevolg: de economische/financiële sector wordt getroffen door wantrouwen, omdat er geen garantie bestaat op een transparant, doelmatig en corruptievrij overheidsbeleid.

Wanneer investeringen uitblijven, zal dit de werkgelegenheid treffen en werkloosheid tot gevolg hebben. Werkloosheid heeft een negatieve uitwerking op het koopgedrag. Men houdt de hand op de knip. De economie stagneert; minder inkomen voor de overheid. Minder geld om projecten te financieren ten bate van de bevolking (het gezin, de wijk, onderwijs, herscholing, criminaliteitsbestrijding).

Indien, tot overmaat van ramp, de openbare dienstverlening inefficiënt is, zal het beleid eronder lijden: het nemen van besluiten, een wet aannemen, vergunningen verlenen zal een eeuwigheid duren, wat de zaak nog erger maakt. Als onderwijs niet afgestemd is op eigentijdse ontwikkelingen en niet vernieuwend is ingesteld, zullen onze scholen bijdragen tot nog meer werkloosheid, in plaats van bij te dragen tot een vindingrijk en proactieve bevolking.

Bepaal voor uzelf of Curaçao op de juiste weg is!
– Gezien de inspanningen van de ministerie van Justitie om het politiekorps te zuiveren, te versterken en moderniseren, kunnen we verbetering verwachten en meer controle.
– Er zijn wetten gemaakt om investering aan te moedigen.
– Men is erin geslaagd de financiën van het land te verbeteren en heeft schouderklopjes hiervoor gekregen.
– Men gaat prioriteit verlenen aan de vorming van het kind tussen 0 en 4 jaar. Prima!
– Men is begonnen aandacht te geven aan werkloze jongeren zonder opleiding.
– De ambachtschool (FEFFIK) is nieuw leven ingeblazen, in de hoop dat de ambachtschool terug zal komen om meer ambachtlieden op te leiden.
– Maar de probleemgezinnen en -wijken schreeuwen om aandacht, ofschoon verschillende stichtingen, zoals SEDA en Jongeren van Fuik, uitstekend werk verrichten.
– Corruptie tiert nog steeds welig!

Maar laat me positief blijven: er zijn signalen dat Curaçao zich uit deze vicieuze cirkel aan het werken is. Er is nog een lange weg af te leggen. Of we erin zullen slagen, hangt van ons allen af!

5 reacties op “Ingezonden: ‘Corruptie – komen we uit de vicieuze cirkel?’”

 1. Vandaag een berichtje gelezen dat een gepensioneerde ter gelegenheid van zijn verjaardag elk jaar een school iets, dat zij dringend nodig hebben, cadeau doet. Dit jaar kreeg een school picknickbankjes. Leuk, een goed voorbeeld het volgen waard!

  Echter, de Minister van Onderwijs meende met andermans veren te moeten pronken, en was onbeschaamd mediagericht aanwezig. Hoe diep kan je valllen………
  Met een ministerssalaris een cadeau van een gepnsioneerde zonder gène aannemen! Deed zij (of een van de mee-etende ambtenaren) persoonlijk, het goede voorbeeld volgend, ook een duit in de zak? Wat je uit het ministerieel onderwijsbudget niet gedaan kan krijgen, daar ga je toch niet bij staan als een privé-persoon een school iets cadeau doet. Ik zou me kapot schamen, omdat dat ¨cadeau doen¨ van zaken waarvoor duurbetaalde minsters en ambtenaren op reguliere wijze er niet in slagen deze aan te kopen (en dat inmiddels tot systeem is verworden) toch beschamend is voor een samenleving die zegt ¨trots te zjjn¨.
  Militairen die schooltjes en speelpleintjes opknappen op Curacao, omdat de Overheid het niet kan. Het is toch geen Afghanistan of Haïti? Tweede-hands schoolmeubilair en boeken zamelen ze in het buitenland in voor Curacao, omdat de eigen Overheid op Curacao faalt.

  Nee, meneer Hart. Zolang dat soort nitwits in de regering zitten én in de ambtenarij, zit Curacao niet op de goede weg.

 2. Corruptie zit in de maatschappij. politici zijn niet corrupter dan het volk dat ze kiest.
  Iedereen klaagt maar iedereen doet mee.
  <aar Nederland heeft ook boter op zijn hoofd als een compleet onbekwame bestuurder als Isabella hier voor negenduizend euro naar de BES eilanden mag.

 3. En als ze dat doen zijn de rapen hier gaar. Dan wordt NL weer eens beticht van neokolonialisme. Het verleden wordt erbij gehaald. Nederland, blijf weg uit deze poel des verderfs, Zelfreinigend vermogen? Reken er maar niet op, een naieve gedachte, op voorhand gedoemd te mislukken. Curacao moet het echt zelf opknappen. Het water moet aan de lippen staan, de pleuris moet eerst uitbreken, dan pas gaat er wat gebeuren. Maar duurt nog eventjes. Zal deze jongen niet meer meemaken.

 4. @Edgar, helemaal mee eens….
  De corruptie blijft tenzij er van buitenaf ingegrepen gaat worden.
  zelfs de rechterlijke macht is volgens mij onbetrouwbaar.
  of ook corrupt of te angstig om iets te ondernemen tegen de grote jongens.

 5. Corruptie valt alleen aan te pakken door ingrijpen van buitenaf. Alleen personen die volledig onafhankelijk zijn, die geen bindingen hebben op het eiland, zijn in staat zijn objectief alles te bekijken en corrupte personen aan te pakken.
  Het idee dat dit eiland zich wel even zelf kan reinigen moeten we echt vergeten, dat gaat nooit gebeuren. De corruptie zit zo wijd verspreid dat iemand die het probeert aan te pakken direct door een andere bestuurslaag zal worden tegengewerkt en teruggevloten.

  Vergeet ook niet dat een zeer groot deel (waarschijnlijk meer dan de helft) van het ambtenaren korps daar zit OMDAT ze contacten hebben met de politiek. Ze zijn niet aan die baan gekomen omdat ze zo goed waren, maar omdat ze iemand kenden. En zij zullen dus nooit gaan meewerken aan het bestrijden van corruptie.

  Leuk dat we hier over praten, maar de enige hoop voor Curacao is dat Nederland in gaat grijpen.