• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

ingezondenCURAÇAO – Spraakmakend nieuws, knallend evenement of sportief hoogstandje? Soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Fred de Haas prijst een moedige Venezolaanse geestelijke die stelling neemt tegen de regering van Nicolas Maduro.

In de Venezolaanse krant El Universal is vrijdag een bericht verschenen van de hand van Baltazar Enrique Porras Cardozo, aartsbisschop van het Rooms-Katholieke Diocees van Mérida, Voorzitter van de Venezolaanse bisschoppenconferentie en Vice-voorzitter van CELAM, de Latijns-Amerikaanse Bisschoppelijke Raad. Niet iemand die je zomaar kan censureren of uit de krant kan houden.

Met zijn uitspraken over het regime van Maduro heeft Porras Cardozo zich naar mijn mening geschaard in de rij van beroemde, sociaal bewogen priesters als de Nicaraguaanse priester-dichter Ernesto Cardenal, de Braziliaanse bisschop Dom Helder Pessoa Câmara en Oscar Romero, de aartsbisschop van El Salvador, moedige mensen die hun opvattingen met vervolging en soms met de dood moesten bekopen. Hulde aan deze mensen!

Omdat het van belang is dat Curaçao, Aruba en Bonaire als naaste buren kennis nemen van het bericht van de Venezolaanse aartsbisschop laat ik hieronder in vertaling enkele passages volgen. Porras Cardozo schreef naar aanleiding van het aan Chávez opgedragen ‘Onze Vader’ van de PSUV, een vorm van misbruik dat hij als ‘moreel onaanvaardbaar’ kenschetste.

“[…] De manipulatie en het zich toe-eigenen van het katholiek-christelijke erfgoed is vanaf het begin bij deze regering aanwezig geweest. Ze roepen God aan, ze citeren fragmenten uit de Bijbel of woorden van de paus om te bekrachtigen dat er niets grootser is dan het socialisme van de 21ste eeuw. Er bestaan hier geen sociale programma’s, maar ‘Missies’. Door deze naam te gebruiken eigenen ze zich een woord toe dat een diep geestelijke betekenis heeft. Mogen we het dan soms vreemd vinden dat midden in de diepe crisis waarin het land zich bevindt, de hoogste vertegenwoordigers van de regering een pantomime van respectloosheid en bedrog opvoeren onder het voorwendsel van geestelijke bespiegeling door op een onbeschofte manier het gebed te parafraseren dat door meer dan een derde van de wereldbevolking wordt gebeden? De enige waarde waaraan alles ondergeschikt wordt gemaakt is de Revolutie. Een leven telt niet, daarom vervolgen ze, lasteren ze, folteren ze en doden ze zelfs in naam van de Revolutie. […] De waarheid doet er niet toe. Leugens en halve waarheden zijn welkom. Alle ellende worden veroorzaakt door de daden van anderen. De enige goede moraal is die welke dienstbaar is aan de Revolutie.”

Laten we de bisschop veel sterkte wensen en hem in gedachten steunen voor zijn moedige daad.

3 reacties op “Ingezonden: Moedige Venezolaanse aartsbisschop”

 1. U vroeg om kritiek uit het buitenland? Hier zijn wat berichten uit El País Internacional, de meest gezaghebbende krant uit Spanje:

  El País Internacional

  “Chávez nuestro, que estás en el cielo…”No hay argumentos válidos contra deidades. Y Chávez, como Evita, como Juan Perón, ya entró en el terreno divino
  Alek Boyd 3 SEP 2014 – 17:09 CEST

  Felipe Calderón pide a la OEA que actúe frente al Gobierno de Maduro
  El expresidente mexicano reclama a la organización que “reaccione” ante el “deterioro” de la democracia en Venezuela

  El País 2 SEP 2014 – 00:00 CEST
  Economía destruida
  El daño causado por Maduro es de tal magnitud que no habrá recuperación sin un acuerdo nacional
  In English: Venezuela’s ravaged economy

 2. De kritiek komt vanuit de katholieke multinational bij monde van de Aartsbisschop van Mérida.De Aartsbisschop en vele anderen zijn niet op hun achterhoofd gevallen. Leest u s.v.p. ook de Venezolaanse pers die nog niet in handen is van de regering en de schellen zullen u ongetwijfeld van de ogen vallen.
  Zoals u weet is de bevolking van Venezuela katholiek.De kritiek van het hoofd van de katholieke kerk lijkt mij dus tamelijk doeltreffend.
  Overigens begrijp ik niet goed wat u precies bedoelt.

 3. Wat voor conclusie kunnen wij trekken uit het feit dat de president van Venezuela van binnenuit wordt bekritiseert? Er moeten voldoende redenen zijn dat zulks gebeurd. Met andere woorden, kritiek vanuit het buitenland en van binnen.