• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

ingezondenCURAÇAO – Spraakmakend nieuws, knallend evenement of sportief hoogstandje? Soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag is Felix Pinedo het oneens met Statenlid Omayra Leeflang.

Statenlid mevr. Omayra Leeflang heeft op woensdag 14 augustus in de Statenvergadering verklaard dat minister Bernhard Whiteman de Statenleden en het volk zou hebben misleid. Eén en ander omdat volgens mevrouw Leeflang een landsbesluit niet naar de Staten hoeft te worden gestuurd voor goedkeuring. Blijkbaar is hetgeen mevrouw Leeflang aangeeft wel mogelijk indien het niet aangelegenheden betreft zoals hierna door mij vermeld.

In artikel 2 lid 4 van de landsverordening Basis Verzekering Ziektekosten (BVZ) wordt vermeld: “Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kan in afwijking van het eerste lid, uitbreiding of beperking worden gegeven aan de kring van verzekerden.” In artikel 2 lid 5 van dezelfde landsverordening wordt echter vermeld; ”Een landsbesluit, houdende algemene maatregelen, als bedoeld in het derde lid wordt aan de Staten overgelegd. Het treedt in werking op een tijdstip dat bij landsbesluit wordt vastgesteld, nadat zes weken na de overlegging zijn verstreken, tenzij binnen die termijn door de Staten de wens te kennen wordt gegeven dat de uitbreiding of beperking landsverordening wordt goedgekeurd. In dat geval wordt een daartoe strekkende ontwerp-landsverordening zo spoedig mogelijk aan de Staten aangeboden.”

Naar mijn mening is in bovengenoemde artikel 2 lid 5 een fout ingeslopen. Namelijk in het derde lid van artikel 2 van de Landsverordening BVZ wordt op geen enkele wijze de term ‘landsbesluit, houdende algemene maatregelen’ vermeld. Dus ik denk dat in artikel 2 lid 5 van Landsverordening BVZ genoemd moest worden: ‘…als bedoeld in het vierde lid’. Het is goed dat de Raad van Advies hiernaar kijkt. Misschien heb ik een andere versie gedownload?

Indien ik het goed heb begrepen, zullen er bij de reparatie bepaalde groepen geëxonoreerd worden van deelneming aan de BVZ (beperking) en ook toegevoegd worden (uitbreiding) (in casu de ambtenaren en gelijkgestelden) aan de BVZ. Indien dat het geval zou zijn, dan is de regering op grond van artikel 2 lid 5 verplicht om dit landsbesluit naar de Staten toe te sturen. Dus dan heeft mevrouw Leeflang het bij het verkeerde eind.

In onze Staatsregeling wordt inderdaad in artikel 83 lid 1 vermeld: “Door de regering worden landsbesluiten, houdende algemene maatregelen, vastgesteld.” In de onderhavige Landsverordening BVZ wordt echter expliciet vermeld dat een zodanig landsbesluit tot uitbreiding of inkorting van de kring der verzekerden van de Basisverzekering aan de Staten moet worden overlegd. In de Memorie van Toelichting van deze landsverordening wordt het overleggen aan de Staten als een verplichting vermeld. De Staten hebben dan de kans om te beslissen dat de wijzigingen conform een landsverordening dienen plaats te vinden of niet.

Bij navraag bij diverse Statenleden blijkt dat de inhoud van het wetsontwerp reparatiewetgeving bij hen niet bekend is. De overheid heeft reeds gesteld dat het verlagen van de premie naar 6,5 procent alleen mogelijk is bij deelname van de ambtenaren aan de BVZ. Het wetsontwerp zal dan uiteraard voorstel tot uitbreiding bevatten.

3 reacties op “Ingezonden: ‘Beweringen Leeflang op losse schroeven’”

 1. mw. O.Leeflang, het is zeer gewenst dat iedereen een wa verzekering aan schaaft, het is niet zo duur dat men dit niet kan betalen, maar het is wel van belang stel U dit voor.. ook de uitkering trekkers die in het buitenland zitten met een bonus die ze moeten inleveren. laat dit een inhouden zijn van 55nafl. per mnd en reikt dit uit per jaar als vakantiegeld.

 2. Dus kort gezegd is het verhaal van Pinedo redelijk juist, maar de kop van het verhaal is fout.

 3. Meneer Felix onderbouwt ongewild mijn stelling dat minister Whiteman het Parlement heeft misleid als hij stelt dat het landsbesluit verlaging premie gepensioneerden eerst kan worden ingevoerd nadat de Staten dit heeft goedgekeurd. Felix geeft zelfs het artikel in de staatsregeling waarin staat dat een landsbesluit niet door de Staten maar door de regering wordt vastgesteld, art. 83 lid 1.
  In de wet BVZ is er slechts een uitzondering opgenomen voor wat betreft de uitbreiding van de kring der verzekerden. Een dergelijk landsbesluit zou bij uitzondering wel naar de Staten moeten voor de goedkeuring. Echter de verlaging van de premie van gepensioneerden is niet afhankelijk van de uitbreiding van de kring der verzekerden. De minister heeft gesteld dat de verlaging van de premie zal worden bereikt door verhoging van de premie van de werkenden. Ook die verhoging heeft niets te maken met de uitbreiding van de kring der verzekerden. Immers ook de advocaat van de minister verklaart in de conclusie van dupliek in de rechtszaak van gepensioneerden tegen de basisverzekering;: …..wordt de premieverlaging voor gepensioneerden van 10 naar 6.5% gerealiseerd los van de kringuitbreiding met ambtenaren”
  Het zich verschuilen achter de uitbreiding van de kring der verzekerden als voorwaarde om de premie van gepensioneerden te verlagen, gaat niet op en is er dus geen Staten goekeuring nodig om de premie te verlagen. De minister beweert schriftelijk aan het Parlement dat het besluit tot verlaging van de premie is genomen en is dus verplicht dat besluit middels het uitgeven van een landsbesluit conform art. 83 lid 1 van de staatsregeling uit te voeren. Het schrijven aan de Staten waarin staat dat hij dat pas kan doen na goedkeuring van de Staten is een pertinente leugen, een misleiding omdat een minister als Whiteman met een academische opleiding geen domheid kan worden verweten.