• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

ingezondenCURAÇAO – Spraakmakend nieuws, knallend evenement of sportief hoogstandje? Soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Felix Pinedo analyseert het ontslag van ‘Menki’ Rojer en de gevolgen ervan.

Het voorstel van de regering tot ontslag van de heer Meendert ‘Menki’ Rojer heeft de laatste dagen veel stof doen opwaaien. Politici (van zowel de oppositie als de coalitie) hadden geen goed woord voor deze stap van de regering. Deze kwestie heeft ook de nodige kritiek onder de bevolking doen losbreken. In de nieuwsmedia van zaterdag 23 stond dat de premier (regering) op advies van de huisjurist het voorstel tot ontslag gaat intrekken. De jurist zou hebben geconstateerd dat er nog haken en ogen aan dit voorstel kleefden. Mijn vraag is of er, voordat dit voorstel naar de gouverneur werd toegestuurd voor ondertekening, de regering geen juridisch advies hierover had gevraagd.

Ik heb het over een voorstel tot ontslag, want zolang de gouverneur haar handtekening niet heeft geplaatst, is het nog een voornemen van de regering. Een korte analyse mijnerzijds ten aanzien van dit geheel doet bij mij de vraag opkomen of de gouverneur (en haar adviseurs) ook tot dezelfde conclusie zou(den) zijn komen als de door de regering in de armen genomen jurist. Want volgens mij moet het niet zo zijn dat gouverneur zulke voorstellen ondertekent en dat de regering en betreffende ambtenaar de zaak dan verder voor de rechter zullen moeten uitvechten. De gouverneur heeft de plicht om na te gaan of de door de regering gevolgde procedure de juiste is en of de overwegingen om tot ontslag over te gaan wel of niet conform de richtlijnen is geschied of ten onrechte zijn.

Ik ben sterk de mening toegedaan dat de gouverneur en haar adviseurs reeds tot dezelfde conclusie zijn gekomen als de jurist van de regering. Dus lijkt het mij dat er een berichtje naar de regering ging om alsnog snel een jurist in de armen te nemen, want de handtekening van de gouverneur zal er niet komen. Dus beter een beetje gezichtsverlies op grond van het advies van de jurist, dan een zwaardere gezichtsverlies door terugverwijzing van het voorstel uiteraard zonder handtekening van de gouverneur.

Een verdere kanttekening naar de ambtenaar in kwestie. Die zat al in een vervelende positie met de kans om zijn baan te verliezen. Meneer gaat toch via de radio verder uithalen tegen de premier. In de vele jaren die ik als vakbondsman heb gefungeerd, hadden wij één advies voor zo’n persoon in kwestie, zonder zijn recht van meningsuiting aan te willen tasten: ‘hou nu verder jou mond en breng jezelf niet dieper in de penairie; wij en/of de in de armen genomen advocaat zullen verder voor de dag komen met de nodige kritiek en wat dies meer zij tegen de werkgever’.

En voor de regering alsnog: de regering is naar het lijkt vrij snel tot de beslissing tot ontslag gekomen. Hoeveel ambtenaren hebben jullie lange tijd thuiszitten wegens disfunctioneren of zijnde onder scrutinatie met doorbetaling van loon? Tot slot nog voor de Statenleden: jullie hebben bij alle ambtenaren de verwachting opgewekt dat ook zij in zulke gevallen op jullie steun kunnen rekenen.

3 reacties op “Ingezonden: Analyse van het ontslag van Rojer”

 1. Normaal te doen gebruikelijk heeft een leidinggevende minimaal 1 x per jaar, doch vaak ook 2 x per jaar een functioneringsgesprek met de ondergeschikte.

  Dat gesprek wordt vastgelegd en de beoordeelde dient dat ook te ondertekenen. Zijn er punten van zwaar disfunctioneren dan dienen er schriftelijke waarschuwingen worden gegeven. Zo bouw je een heel dossier op over de werknemer en kun je uiteindelijk actie ondernemen wanneer dat noodzakelijk is.

  Vrees alleen dat er op dit eiland, wanneer men zo zou beoordelen vrij weinig ambtenaren meer over zouden blijven. Er lopen gigantisch veel van dit soort figuren bij de overheid. Hebben hun baantje te danken aan een politicus, voelen geen verplichting om ook maar iets uit te voeren, de politiek dekt hen toch wel.

 2. Als men Menki wil ontslaan dan kan dat. Ga gewoon na hoeveel prive telefoongesprekken hij dagelijks had op kantoor, hoeveel uren hij op internet zit tijdens kantooruren. hoe vaak hij afwezig is zonder geldig excuus en wat hij daadwerkelijk presteerd. Menki staat bekend als een politieke ambtenaar die zijn hoge salaris alleen te danken heeft aan zijn (FOL) connecties.

 3. Rojer heeft, op basis van wat ik in de media vernomen heb, wanprestatie geleverd.

  Rojer grijpt nu wel heel makkelijk naar het excuus ‘politiek ontslag’, maar als iedere wanprestaties leverende werknemer op de radio wat gaat roepen en zijn ontslag vervolgens als politiek afdoet is het einde zoek.

  Naar wat ik begrijp is er een uitgebreid dossier tegen Roier opgebouwed met negatieve beoordelingen en waarschuwingen dus de rechter zal snel klaar zijn met het ontslag.

  En daarna zal Rojer ongetwijfeld huilen over een politieke uitspraak van de rechter.