• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

ingezondenCURAÇAO – Spraakmakend nieuws, knallend evenement of sportief hoogstandje? Soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Neuropsycholoog Melva Croes-Yánez betoogt dat kinderen met leerproblemen niet dom of lui zijn.

Alle leerlingen/studenten (kinderen, adolescenten, volwassenen) met leerproblemen op bepaalde gebieden kunnen succesvol zijn in hun schoolverloop, werkomgeving, relaties en in de gemeenschap, zolang zij de gelegenheid krijgen op adequate interventie om deze problemen te overwinnen.

‘Leerproblemen’ is een algemene benaming om individuele (specifieke) problemen te beschrijven in de werking van de hersenen. Deze problemen benadelen of interfereren met functies, zoals: hoe een persoon ziet, luistert, leert, informatie en nieuwe instructies opvat en verwerkt. Daar een leerprobleem haar oorsprong in de hersenen vindt kan dit al vroeg (vanaf circa vier jaar) geïdentificeerd worden. Bovendien draagt het milieu (zowel sociaal, de school of leeromgeving, als de thuissituatie), waarin de leerling/student zich ontwikkelt, in grote mate bij aan het verbeteren of het verergeren van deze leerproblemen.

Tegenwoordig bestaan er ook moderne en gesofisticeerde technologieën (bijvoorbeeld Functional Magnetic Resonance Imaging, of FMRI), die samen met neuropsychologische evaluaties essentiële structuren kunnen detecteren, die het functioneren van het informatieverwerkingssysteem negatief beïnvloeden. In de praktijk van de neuropsychologie en neurowetenschappen worden de resultaten van de FMRI ook gebruikt om (vroege) preventie en de noodzakelijke interventie in kaart te brengen. Hierbij staat centraal dat ieder persoon uniek is en de interventie niet kan bestaan uit een ‘one size fits all’-benadering.

Een leerprobleem is een conditie die op de lange duur verergert en leed kan veroorzaken voor zowel de persoon zelf als zijn omgeving, indien niet op tijd geïntervenieerd wordt. Een persoon met een deficiëntie in het leren en daarbij ook een deficiëntie in zijn aandacht vertoont, laat normaliter een andere ontwikkelingspatroon zien op een neuropsychologisch onderzoek. Deze conditie leidt tot zowel problemen in de verwerking in bepaalde gebieden in de hersenen als interferentie met het leren van de basale vaardigheden in taal, lezen en/of rekenen.

De leerling/student met leerproblemen is niet ‘lui’ om te leren, evenmin is hij/zij ‘dom’. Integendeel, heel vaak zijn deze personen talentvol en willen en kunnen hard werken/studeren. Vaak zelfs harder dan anderen die dezelfde taken snel kunnen opnemen en verwerken. Het verschil tussen deze twee leerlingen zit in de snelheid in het begrijpen, verwerken, interpreteren en communiceren van wat van hem van zijn omgeving verwacht of vereist wordt (zowel op school, thuis, op het werk of binnen een relatie). Er zijn studenten, met specifieke leerproblemen, die urenlang voor een belangrijk examen of proefwerk voor een vak studeren en dit toch niet halen (ook niet op een her). Met als gevolg dat een schooljaar overgedaan moet worden en de leerling/student als opmerking krijgt (rapport of evaluatie) dat zijn/haar inzet niet voldoende was en dat hij/zij harder moet werken of naar een aangepast onderwijs verwezen wordt. Een dergelijke opmerking of verwijzing kan bij de student leiden tot frustratie en een gevoel van uitsluiting (exclusie) teweegbrengen. Dit kan op haar beurt leiden tot demotivatie en uiteindelijk niks meer van ‘leren’ willen weten, ‘niks meer willen doen’ en zich uiteindelijk gaat vervelen.

Als de omgeving bovendien reageert door te (ver)oordelen, treiteren, straffen enzovoorts, kan deze demotivatie uiteindelijk leiden tot een lage zelfwaardering, faalangst, schuldgevoelens, schaamte en zelfs depressie. Het gebeurt weleens dat de leerling ten onder gaat aan deze kritieken en zijn/haar omgeving op den duur gelijk geeft en zichzelf bestempelt als dom of lui en zich ook conform gaat gedragen (‘self-fulfilling prophecy’).

Als sociale wezen houden wij van een waardering op zijn tijd voor goede prestaties of het hebben van een goed idee. Tijdens een onderhoud met drie studenten, die gedemotiveerd zijn om naar school te gaan, valt op dat ze wel graag op school vertoeven. Immers, thuis blijven leidt tot verveling. Op school zijn, vinden zij een gelegaliseerd uitje (‘trip’), alwaar zij met vrienden kunnen socialiseren (‘chillen’). Hier gaan de gesprekken onder andere over gemeenschappelijke belangen (voetballen, computer spellen, grappen, feesten, enzovoorts). Soms belanden deze leerlingen ook in minder goede situaties, zoals (cyber)pesten, drugsgebruik, bendevorming, et cetera. Acceptatie bij deze ‘vrienden’ (er bij horen) is voor hen van groot belang, waarbij hun opvallende talenten/ideeën/acties (goed of slecht) wel geaccepteerd worden en aanzien (inclusie) bereikt wordt. Voor de gedemotiveerde student betekent dit aanzien, een ‘erbij horen’ (inclusie) waardoor hij/zij de slechte ervaring met leerproblemen, studie, school, werk, exclusie enzovoort gauw zal kunnen vergeten.

3 reacties op “Ingezonden: ‘Leerproblemen niet door dom- of luiheid’”

 1. Veel mensen gebruiken één woord om hum frustratie te uiten ,en dat is democratie
  Maar probeert niet zo vaker je frustratie om een andere te beschuldig .
  Leerprobleem komt door gedragsstoornis en achterstand
  Daarom zijn speciale scholen voor deze soorten problemen .

 2. Leuk stuk tekst uit een verhandeling. Echter, als je stukken inzendt mag de lezer ook een voorstel voor aanpak verwachten.

  Kortom: beste schrijver, ga verder met ¨Dit overziende, en de middelen (en politieke wil/onwil) op Curacao in beschouwing nemend, zou een goede aanpak kunnen bestaan uit ……….¨.

 3. “leerproblemen” zijn fictieve uitvluchten voor scholen/docenten om gebrek aan maatwerk en INNOVATIEVE leerprocessen in te zetten.
  Breek uit de traditionele dwangbuis en …..
  Zie ook bv het project “Student’s Environmental Awareness Curacao / SEA Curacao” met pilot in kader van 4-jarig programma “Kansen Voor Jongeren Cariben / KVJC” waarbij VSBO-leelingen in “buitenlessen” maatwerk op leergebied wordt geboden ….
  Check FaceBook op: https://www.facebook.com/seacuracao?ref=hl