• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

ingezondenCURAÇAO – Spraakmakend nieuws, knallend evenement of sportief hoogstandje? Soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Rabin Gangadin neemt stelling tegen de gangbare praktijk in de Nederlandse rechtspraak.

Binnen de arrondissementen van de Nederlandse Antillen zoals die ooit werden aangeduid, hebben talloze Nederlandse (gedeclasseerde) rechters en officieren van Justitie vanwege het mooie weer aldaar, er een emplooi gegund gekregen. Deze gunning staat in scherp contrast met de wijze waarop juristen van Antilliaanse afkomst in Nederland worden bejegend. In Nederland moeten juristen van Antilliaanse afkomst het bijna altijd doen met een eigen opgericht tokootje in een vervallen arbeidersbuurt. In dit essay wil ik ontvouwen dat de Nederlandse justitiële instellingen hun zaken zelf niet op orde hebben waardoor het ridicuul is dat zij over de grote plas een voorbeeld functie denken te kunnen bekleden.

Wat is er dan mis met het Nederlandse rechtysteem? De gewezen Surinaamse rechter Walther Donner die zich tevens verdienstelijk maakte als auteur, publiceerde tijdens diens loopbaan een roman, getiteld: De rechter is ook maar een mens. In deze in eigen beheer op de markt uitgebrachte roman praat hij goed wat tegenwoordig aangeduid wordt met het verwerpelijke begrip gerechtelijke dwaling. Zelfs misdaadverslaggever Peter R. De Vries die heel gedecideerd de straffe vinger uitstak naar Laurens in het kader van de weduwemoord, beroept zich thans op zijn menselijke vergissing nu wetenschappelijk is komen vast te staan dat Laurens de weduwe nimmer kan hebben vermoord. Daarvoor kon een ieder die het tegendeel beweerde (maar wat thans pragmatisch is komen vast te staan), slaags raken met De Vries.

Het- mens-zijn in een publiek beroep voelt buitengewoon gevaarlijk aan omdat het inherent kan zijn aan menselijke zwaktes zoals haat, antipathie, voorkeur, nepotisme et cetera. Stel je eens voor dat een rechter die in zijn jeugdjaren altijd een antipathie heeft gekoesterd jegens mensen van etnische komaf en opeens, binnen het spectrum van zijn rechterlijke ambt, geacht wordt ontdaan te zijn van alle beperkingen van xenofobie. Welke tools zouden gedurende diens RAIO-traject (Rechterlijke Ambtenaar In Opleiding, red.) moeten hebben bijgedragen tot het ontdoen van deze wetsdienaar van diens beperkingen? Waardoor zou betrokkene opeens beschouwd mogen worden als clean, integer en rechtvaardig? De Nederlandse rechtszaak die haar goedkeuring wegdraagt van ruim 70 procent van de Nederlandse bevolking schijnt een ondertoon te kennen van vreemdelingenhaat. Hopelijk niet vanwege de lopende band aan veroordelingen van overwegend en bij voorkeur allochtone verdachten. Het Algemeen Dagblad kopte reeds in 2003 dat Nederlandse rechters allochtone verdachten te gauw een vrijheidsstraf opleggen terwijl autochtone veroordeelden wegens een zogenaamd cellentekort mogen wegblijven. Voor allochtone veroordeelden weet men binnen de bajes desnoods kunstmatig een plek te improviseren.

Er zijn integere Nederlandse advocaten die zich er ongeremd over durven uitlaten. Zij zeggen onomwonden dat zij in hun beroepspraktijk ervaren hoe allochtone verdachten voor een misdrijf strenger worden gestraft dan hun autochtone ambtgenoten die voor eenzelfde misdrijf er met een sissertje weg kunnen. De advocaten zeggen op hun beurt dat etniciteit een enorme impact heeft op de beslissing van de rechter. Rechters zouden volgens de advocaten mededelingen van allochtonen gauw afdoen als een leugen. Op deze wijze betreuren zij hoe burgers die onverlet een vrijspraak verdienden, werden veroordeeld. Het gaat niet altijd om het strafrecht maar tevens om het bestuurs- en civiel recht waarbij allochtone schuldeisers en gedaagden werktuiglijk het onderspit moeten delven, dit geheel tegen de verwachting van de goedbedoelende advocaten. De rechters hebben er geen erg in dat hun uitspraak hierdoor diametraal zou komen te staan op de EU-rechtsregels.

Strafrechtonderzoekers Hilde Wermink, Jan de Keijser en Pauline Schuyt deden een kwantitatief onderzoek naar de rol van de specifieke kenmerken van daders in een Nederlands strafproces. Zij hebben op basis van directe observaties tijdens strafzittingen van de politierechter voor het eerst onderzocht of de rechtspraak universeel, onbevangen , neutraal en pragmatisch zijn. Daders met een Nederlands uiterlijk die ook de Nederlandse taal spreken blijken de minste odds te hebben om veroordeeld te worden tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. In vergelijking met die groep zijn de odds om veroordeeld te worden tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor daders met een buitenlands uiterlijk die de Nederlandse taal spreken ruim vijf keer hoger. Voor daders met een buitenlands uiterlijk die ook nog eens de Nederlandse taal niet machtig zijn, zijn de odds om achter de tralies te verdwijnen maar liefst twintig keer hoger.

De Surinaamse pedagoog, Dr. Henri Dors had er zijn levenswerk van gemaakt om leerlingen op de politievakschool en studenten op de politieacademie middels educatie, training en voorlichting op het juiste been plaatsen. Je zou je tegen het decor van de hedendaagse corrumperende maatschappelijke ontwikkelingen kunnen afvragen of het door de belastingbetaler vergoede RAIO-traject niet op de schop zou moeten. Ik blijf ervoor pleiten dat wiskundige logica, wetenschapsfilosofie en onderzoeksmethoden tot verplichte onderdelen van de RAIO zouden moeten behoren. Hierdoor voorkom je dat rechters gelijk paragnosten, helderzienden, heldervoelenden, helderhorenden, helderruikenden, helder bewerenden, heldervermoedenden et cetera hun beslissing nemen. Ik denk dat een totempaal meer te verkondigen heeft dan zo’n zwaar gesubsidieerde rechter die zich kennelijk laat kenmerken door ceremoniële taken.

Iemand die de ruimte van een wetshandhaver of wat die ook mag wezen van beroep, binnen wandelt ontwaart reeds in eerste oogopslag reeksen boeken in de ruimte uitgestald, verder juridische catalogi, wetenschappelijke handwerken op het gebied van het recht, juridische tijdschriften, et cetera. Je zult als leek gauw willen denken dat rechters die recht spreken meer dan normaal intellectueel zijn uitgerust. Ik vrees echter dat hobby-wetbeoefenaars beter op de hoogte zijn van de wetgeving dan rechters zelf met hun bekakte RAIO-traject dat ze achter de rug denken te hebben. Wat heb je aan zo’n geestelijke wasstraat als rechters zich in de praktijk enkel laten leiden door antipathie en vooringenomenheid, welke gedraging zelfs door advocaten wordt geaffirmeerd?

Het is jammer dat rechters het laatste woord hebben, maar tegen het decor van de door rechters zelf toegepaste polarisatie zou het een kritische daad van rechtvaardigheid zijn indien er een onderzoeksbureau van wetenschapsfilosofen en onderzoeksmethodologen in het leven zou worden geroepen om gerechtelijke uitspraken te mogen toetsen op een correcte toepassing van het vak onderzoeksmethoden en wiskundige logica. Rechters en anderen van de rechtenfaculteit hebben zich tijdens hun studietraject niet hoeven te laten kwellen door deze buitengewoon belangrijke vakgebieden waardoor het ook niet rechtvaardig is dat een veroordeelde het met deze op amateurisme en willekeur gegrondveste uitspraak moet doen. Een op onrechtvaardige grondslag veroordeelde verdachte moet de kans geboden krijgen om zijn onschuld op een andere wijze te mogen bewijzen. Dit zou heel wat procedures en proceskosten kunnen schelen.

12 reacties op “Ingezonden: Rechters kunnen beter geen mens zijn”

 1. Met respect ieder mens zijn mening. Onder wetenschap mag ieder gek zijn zegje doen. Het is zijn mening en in een democratisch land dien je de mening van iedereen te respecteren. Dhr Rabin Gangadin is geen domme jongen en weet zijn mening op papier te zetten. Ik bedien mij zelf van een filisofische gedachten goed , “Pick the sence out of nonsence”. Ieder gek heeft ook zijn boodschap maar dat moet jij zlef ventileren uit al dat geschrevene. Hoe je het ook bekijkt zit er toch een kern in zijn gedachten. Daar geeft het Nederlandse rechtsysteem een minderjarige die een drugsverslaafde dood hebben geschopt 3mnd straf in de opvoedingsgesticht GOG voor dood door schuld. Dat moet toch een rechterlijke dwaling zijn. Daar laat de weg open voor nog meer van dat soort criminele handelingen of net. Ik begrijpt wel wat deze man tracht te zeggen. Er zit ergens toch een kern in zijn betoog.

 2. @magally

  De man schrijft vooringenomen onzin en discrimineerd tegen het racistische af.

  Het enig wat een beetje klopt is dat een van afkomstv “surinaamse” rechter een boekje heeft geschreven.

  Jar rechtspraak is mensen werk. Er zijn nog geen computers die dat over kunnen nemen. Vrouwe justitie is wel geblinddoekt maar een rechter niet.
  Dat rechters zich laten leiden door vooringenomenheid… ahum. Ja tuurlijk Nederland is ook corrupt. Maar samen met Zwitserland het minst ter wereld.

  Tuurlijk er zullen altijd fouten worden gemaakt. Maar om nu de Nederlandse rechtspraak als voorbeeld te nemen, dat een leek beter is dan een rechter na 8 jaar studie en dat het daarom ook rot geregeld is op de voormalig Nederlandse Antillen.
  Dat slaat nergens op.

  Als de beste man keer op keer dezelfde thems aangrijpt over racisme, discriminatie en slavernij, dan zou ik het mooi vinden als hij dat ook in Suriname zou proberen.
  Of in Marokko of Turkije etc.

  Nederland is heel tolerant te noemen. Maar het begint een beetje door te slaan.
  Het is eigenlijk te gek voor woorden dat grote groepen mensen vluchten voor vervolging of economische motieven uit hun eigen land. Dat discriminatie in racisme en corruptie in die landen mega groter en erger zijn dan in Nederland en vervolgens in Nederland gaan lopen klagen over dingen die daar nu zo’n beetje het beste ter wereld zijn geregeld.

  Ik zie niemand emigreren naar Haitie en daar gaan klagen over discriminatie.

  Daarnaast gebruikt de man voorbeelden die gewoon onjuist zijn.
  Zoals gezegd er staan bijna 3 keer zoveel allochtonen voor de rechter dan autochtonen.
  Dus ja… En dat komt dan zeker door de rechter of door discriminatie… En dat er meer allochtonen een uitkering hebben dan autochtonen ligt daar natuurlijk ook aan.

  Discriminatie is overigens niet iets abnormaals. Het betekend het maken van onderscheid.
  Je kan discrimineren op man / vrouw, groot klein. blond of rood of blond, grote oren, oorbellen door je neus. tatoes, motor kleding taal afkomst waar je woont en iedereen discrimineerd. Vreem genoeg is racistische discriminatie onderling vaak veel erger dan de groepen waar over geklaagd wordt. Hier op Curacao heb ik meerdere malen gehoord dat de ene person tegen de ander zegt ik luister niet naar jou want ik ben lichter van kleur. Of ja maar jij ben lichter…. Of hoe “Chino’s” als honden worden behandeld. “Discriminatie” heeft naar mijn gevoel veel meer te maken met financiele positie. Het is altijd frappant te zien hoe dingen veranderen als mensen meer of minder geld hebben.

  Hoe zou de wereld zijn als alle mensen met kleur rijker zijn dan mensen met een lichtere kleur.
  Ik denk dat er niet heel veel verschil zou zijn. Planet of de Apes verhaal…. “Wat zijn die mensen toch lelijk”
  Kijk naar de Arabieren in Sauidi arabie en Koeweit etc… Die hoor je niet over disciminatie.. welnee die arabieren trouwen met engelse prinsessen… nietwaar ?
  Of sponseren amerikaanse presidenten.
  Als china nog groter wordt en stel dat 0.01% naar bijvoorbeeld Curacao vertrekt. Dan vedwijnt dat “he chino” ook direct en gaan we Chinees leren.
  Het zelfde geld voor India. “hindoe”…. Nee daar hoor je niemand over. En over slavernij gesproken die jonges in de Free-zone werken 7 dagen per week.. Maar goed India.. die maken weer oorlog met Pakistan…

  Het heeft naar mijn mening lang niet zo veel met kleur of afkomst te maken maar meer met financiele status en geloof.

  Ik vind dat er nu zwaar misbruik wordt gemaakt van de Nederlandse tolerantie. Tuurlijk is er oneigenlijke discriminatie er natuurlijk moet je dat tegen gaan.
  Maar overdrijven is ook een vak.

  En deze man overdrijft en het lijkt er op dat hij dat gewoon express doet, om een beetje te stangen of voor eigen voordeel, of om z’n eigen fouten te verhullen.
  Wie zal het zeggen.

 3. @ magally, waar doe ik dat?

 4. Kom nou is er niet een reactie mogelijk op de juistheid of niet, van schrijvers beweringen en niet op mans komaf en geboorte plaats ?

 5. @Pukkie

  Je hebt gelijk.
  Ik zal er voortaan Nederlandse voor plaatsen.
  Maar je begreep vast wel wat ik bedoelde niet waar. ?

  Ik denk dat het alleen in Nederland ooit iets was wat gebruikt werd. Ik had er zelf nog nooit van gehoord en ik kom uit een tijd dat we alle plaatsnamen en eilanden uit ons hoofd moisten leren. Op de lagere school, zelfs heel indonesie…

  Dat is overigens ook zo’n punt.
  Hier denken we dat Nederland zich heel erg bezig houd met “De voormalig nederlandse Antillen” Nou geloof mij 80% van de mensen daar weet echt niet eens waar het ligt.

  En zeker de van oorsprong allochtone groepen.

  toen ik naar Curacao kwam wist ik ook niet dat het zo’n beetje voor Venezuela lag. Ik moest het eerst opzoeken op de kaart.

  En toen ik er was dacht ik eerst tjee is dat alles ? Ik dacht het is veel groter, zeker vanwege al die artikelen en herrie altijd in de kranten.

  Dat is ook zo’n beetje het beeld wat men in Nederland heeft.

  En let wel In Nederland is dik 20% van allochtone afkomst.
  Waarbij De turken en Marrokanen en niet westerse allochtonen de grootste meerderheid vormen. daarna komt indonesie suriname en ergens onderaan met iets van 7% de voormalige antillen.

  Hier wordt altijd zo makkelijk over Nederlnd gesproken maar men vergeet wel dat dik 20% van allochtoonse afkomst is. En dat dus de focus daar echt niet zo op de voormalige Antillen is gericht. Terwijl dietgeen eigene wel Statutair heel veel eisen en kunnen eisen.
  Hetgeen eigenlijk geheel buiten properties ligt.

  En er komen er alleen maar meer bij… soms meer dan duizenden aanvragen per week.
  Op de voormalige antillen kennen we nauwelijks vluchtelingen hulp. Want we zetten alles direct uit. In Nederland mag een behoorlijk gedeelte blijven. Dus die groepen zullen in grootte blijven stijgen. Dus als de voormalige antillen belangrijk willen blijven dan zou ik me veel voorzichterger gaan opstellen.

  Want nog even en een beetje “allochtone partij” kan als ze in de politiek nog sterker komen te staan wel eens heel vervelend gaan doen over de scheve verhoudingen…

  En inderdaad wat zou een van afkomst Marrokaanse rechter gaan zeggen tegen xxx

  Ik denk dat we heel blij mogen zijn met de “Nederlandse mentalitiet” En ik denk ook dat we daar veel zuiniger mee moeten omgaan.
  Want ik ken niet zoveel landen op deze aarde die dezelfde tolerantie hebben als daar.

 6. ik heb het stuk vluchtig gelezen en ga er verder geen tijd aan besteden.
  Deze man heeft in een vorig stukje aangegeven dat hij behoorlijk gefrustreed door het leven gaat en dat alle andere mensen (vooral blanken) daar schuldig aan zijn.

 7. Discriminatie in de Nederlandse rechtsspraak? Volgens mij loopt de Yu Korsow Brian Mariano, veroordeeld tot een jaar cel wegens smokkel van een kilo drugs, nog steeds vrioj rond. Of is dit dan positieve discriminatie?

  In het thuisland van de schrijver is justitie inderdaad veel beter geregeld. Daar is ruim 30 jaar na dato nog geen zaak geweest van de decembermoorden. Sterker nog, de hoofdverdachte (hij en diens zoon ook al veroordeeld voor grote drugssmokkel) werd door een weinig ontwikkeld volk zelfs verkozen tot president.

 8. Achmed Marcouch (nu 2e Kamerlid, bestuurder geweest jn Amstedam) heeft eens gezegd dat het Nederlandse strafsysteem door andere culturen (in zijn geval, marokkanen) niet begrepen wordt en niet werkt. Hij gaf het voorbeeld van jongens die in Amsterdam de buurt terroriseerden en van de softe begripvolle rechter (in NL vaak vrouw) een taakstraf kreeg en de plantsoenen een paar dagen moest baan schoffelen. Dit omdat het hun eerste veroordeling (na jaren terreur) was. Een lachtertje.

  Als ik Marcouch goed begreep dan is het in die cultuur effectiever om direct fors uit te pakken met een straf die stevig indruk maakt.

  De vraag is dus: Moet de rechter rekening houden met de cultuur van de verdachte (eisen we dat niet continu?) en de vermoedelijke effectiviteit van de straf om herhaling te voorkomen? (Was dat niet een van de doelen van de rechtspraak?).

  Statistisch zie je dan misschien wel verschillen…tja…Tenslotte gaat het om de statistieken he? Of gaat het om een leefbare woonomgeving bijvoorbeeld?

 9. @ Caramba. De Antillen bestaan nog wel degelijk. De Grote Antillen, zoals Cuba etc, en De Kleine Antillen zoals Curacao en zo. De Nederlandse Antillen zijn inderdaad opgeheven.

 10. goh, blij dat deze onzin niet door onze rechters wordt uitgekraamd.

 11. Dat Antilliaanse juristen volgens u ergens achter af zitten heeft niks met justitie te maken maar of ze goed of minder goed worden betaald door hun clienten.
  Als ze 350 euro per uur 6 uur per dag 7 dagen in de week 24 dagen per maand kunnen vangen of zelfs maar de helft van dat, dan zitten ze echt niet ergens achteraf.
  Iedere onderdaan in het koninkrijk heeft een Nederlandse paspoort.
  De rechtspraak op de Caribbische eilanden valt onder de rechtspraak in het Koninkrijk.
  Zoalang de eilanden niet volledig onafhankelijk zijn blijft de rechtspraak op die wijze georganiseerd.
  En dat lijkt me maar goed ook.
  Suriname mag het helemaal zelf doen nu. Als u terug in Suriname zou wonen kunt u daar klagen over de rechtspraak ? Of wordt u dan vervolgd en opgesloten ?

  Mooi toch dat een Surinaamse pedagoog in Nederland de ruimte krijgt om uitleg te geven.
  Zou dat ook kunnen inde “dictatuur” van Suriname.

  Advocaten vinden altijd dat hun client onschuldig is.
  De bewering dat ze integer zijn is uw eigen subjective classifikatie.

  Dat het genoemde artikel het eerste onderzoek is naar klasse justitie is volslagen onzin.
  Er wordt al jaren lang over gepraat en naar gekeken. Het is al tientallen jaren een hot item en er wordt tijdens de rechtenstudie ook nadrukkelijk op ingegaan.

  Feit is wel dat autochtonen veel vaker voor de rechter moeten verschijnen.
  Feit is ook dat de vergrijpen vaak ook zwaarder zijn van aard. En dat de recidive hoger ligt.

  Dhr. Vries is geen jurist en ook geen opsporings ambtenaar en ook geen rechter.
  Daarnaast maakte de Vries zich in hoge mate schuldig aan omkoping en betalen voor gefingeerd bewijs.
  Ik meen me te herinneren dat u ook niet geheel integer bent te noemen niet waar.

  Iedere Nederlander die met goed gevolg door een Raio opleiding komt kan ongeacht z’n afkomst mee doen. En in Nederland wordt er al jaren naar gestreefd dat de overheid bestaat uit een afspiegeling van de bevolking. Sterker nog er werd wordt zelfs positief gediscrimineerd. En dat kan je maar van weinig landen op deze werled zeggen, nietwaar ?

  En voor de goede orde.
  De Antillen bestaan niet meer. Ik heb nog nooit een Antilliaans paspoort gezien.
  Dus wie bedoelt u met Antillianen.

 12. Whaha, dit werpt weer een geheel ander licht op de uitdrukking ‘veel geblaat, weinig wol’. Om maar in dezelfde prozaische stijl als de schrijver te blijven.

  Veel moeilijke woorden, minder indrukwekkende zinsstructuren en conclusies die als een tang op een varken staan.

  Wat een onzin zeg.